Engelsk, EUX Teknisk, C-B

Dette materiale er målrettet teknisk EUX-niveau C-B. Eleverne vil blive introduceret for fagligt relevante temaer, samtidig med at de udvikler sproglige kompetencer. Materialet retter sig efter UVM’s bekendtgørelse bilag 8 og dækker de faglige mål for fremmedsprog på erhvervsskoler niveau C og B. Kernestoffet består af følgende: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold.

Emnerne, som eleverne præsenteres for, er både generelle og uddannelsesspecifikke og skal give dem en klar følelse af, at der tages hensyn til netop deres særfaglighed.

Forfatter

Cecilia Leboeuf-Hansen

Redaktør

Christina Mørkholm

Udgave

1. udgave

Fag

Niveauer

Udgivet

    03/08/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer