Engelsk EUX Merkantil B

Merkantil Engelsk webBog niveau B behandler en række emner, som er målrettet grundfaget engelsk på EUX Merkantil. Materialet kan også anvendes til handelsgymnasiets første år og andre undervisningsforløb, hvor der skal arbejdes med tekster, der vedrører erhvervsmæssige, personlige samt samfundsmæssige emner.

De enkelte temaers emner omhandler autentiske og praktiske forhold i en britisk sammenhæng, der sigter mod at give eleverne færdigheder i at tilegne sig ny viden på fremmedsproget, samt efterfølgende anvende denne nye viden fremmedsprogligt i forbindelse med løsning af temabestemte opgaver. De valgte temaer imødekommer således behov for faktuel læring kombineret med emneområder, der af de fleste unge opleves som vedkommende – faktisk som et spejl af det samfund, de er en del af.

Strukturmæssigt understøttes dette ved, at det enkelte tema afsluttes med en række standardpunkter, som lægger op til en række afsluttende aktiviteter inden for det enkelte tema:

•Check your understanding (omhandler nye faglige udtryk, fænomener o.l.)

•Questions (med relation til de faglige detaljer, beskrivelser i det pågældende tema)

•Assignments (opgaver, som kan løses individuelt eller i samarbejde med andre – alle med udgangspunkt i temaets del-elementer).

Foruden de faste punkter rummer flere af teksterne ad hoc spørgsmål eller problemløsningsopgaver.

Se beskrivelsen.

Forfatter

John Christensen

Redaktør

Christina Mørkholm, Lisbeth Skov Hansen

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    03/08/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere