Engelsk, EUD Merkantil, D-C

Merkantil Engelsk webBog niveau D/C er et samlet og let tilgængeligt materiale til grundfaget engelsk i erhvervsuddannelsen for detail, handel og event. Bogen indeholder et samlet materiale af tekster med tilhørende opgaver, så det er nemt at gå til for lærere og elever. Teksterne repræsenterer forskellige genrer, og i opgaverne er der lagt vægt på træning af ordforråd, samt mundtlig og skriftlig sprogproduktion.

Webbogen er struktureret i kapitler, hvor kapitel 1 og 2 dækker almene og personlige sammenhænge, og her kan der med fordel samarbejdes med danskfaget på GF1. Emnerne i kapitel 1 er udvalgt med fokus på udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer og med dannelse og refleksion som omdrejningspunkt.

I kapitel 3 og 4 introduceres eleverne til samfund og kultur i Storbritannien og USA. Kapitlerne dækker således kultur- og samfundsforhold.

Kapitel 5 dækker hele det merkantile område dvs. det erhvervsfaglige område, og det er derfor tanken, at der kan udvælges dele af kapitlet, der passer til den enkelte elevs uddannelsesvalg. Eksempelvis vil en detailelev læse afsnittet om ’Retailing and Customer Service’, mens en handelselev vil læse om ’B2B Marketing’ osv.

Forfatter

Birgit Rasmussen

Redaktør

Christina Mørkholm, Lisbeth Skov Hansen

Fag

Niveauer

Udgivet

    03/08/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere