Artikler

boost-modulet Artikler består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget engelsk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Artikler
  • Ubestemt artikel
  • Bestemt artikel 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/05/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere