Dansk A, eux merkantil

Dansk A er en grundbog til dansk på den merkantile eux.

Bogen er delt op i tre afsnit, som beskæftiger sig med fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Den bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se.

Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for merkantile eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit i bogen findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og arbejde med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Derudover ligger der i iPraxis opgaver, der træner det stof, der præsenteres i webBogen, på tværs af kapitlerne og hovedområder litteratur, medier og sprog/kommunikation.

Forfatter

Nina Bentzen

Redaktør

Kirsten Nordentoft

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    03/08/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere