Dansk F-C, grundforløb

Dansk F-C er en grundbog til dansk på erhvervsuddannelserne, rettet mod grundforløbets 1. og 2. del og tilrettelagt, så det omfatter fagmålene i dansk på niveau F-C.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne får mulighed for at arbejde med de væsentligste begreber, modeller og metoder inden for fagets
fire kompetenceområder: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

lgennem bogens kapitler præsenteres kernestoffet i overskuelige, letlæselige tekster og med eksempler på teksttyper fra elevernes hverdag, uddannelse eller med en erhvervsfaglig vinkel. Der arbejdes med grundlæggende analysestrategier, som træner eleverne i at stille egne, nysgerrige spørgsmål til teksterne, der kan lede dem frem til en analyse og fortolkning.

I iPraxis ligger opgaver og forløb, der træner det stof, der præsenteres i webBogen. Der findes både rene danskfaglige opgaver og en række længere forløb, der arbejder tværfagligt med "Erhvervsfag". 

Forfatter

Elisabeth Damkjær og Lisbeth Mulvad

Redaktør

Kirsten Nordentoft

Udgave

1. udgave

Fag

Niveauer

Udgivet

    03/08/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer