Kemi, EUX, C

Kemibog, der dækker C-niveau på eux og hf samt første del af B-niveauet på htx. 

Til webBogen hører en række iPraxisforløb som du kan finde på praxisOnline.dk.

Kemi C til eux er tilrettelagt, så det henvender sig til elever på de tekniske erhvervsuddannelser, men det kan også bruges af andre. Ud over det normale C-niveau-pensum har vi valgt at tage emner som metaller og metallernes spændingsrække med, da det er særligt relevant på de tekniske fag.

Bogen indeholder:

 • det kernefaglige pensum på C-niveau på tekst
 • videoer, der gennemgår centrale forsøgsopstillinger
 • interaktive opgaver og quizzer
 • periodisk system, hvor du kan klikke på de vigtigste elementer og få informationen
 • introduktion til kemikaliesikkerhed og laboratoriet som værksted
 • fokus på kemisk analyse og kemisk apparatur - også i opgaverne
 • lærevejledninger og faglige mål.

Forfatter

Flemming Fischer

Redaktør

Sine Zambach

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  31/12/2015

Udgiver

  Praxis

Læs mere