Fysik, EUX, B

Denne webBog gennemgår de fysikfaglige emner ifølge Undervisningsministeriets læreplan for Fysik B til htx og teknisk eux.

Den indeholder både tekniske og erhvervsrettede emner.

Bogen indeholder:

 • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 • introducerende videoer til fysikfagets emner
 • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
 • tekster til kernefaglige emner på B-niveau
 • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
 • refleksionsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål.


Derudover indeholder fysik-fagpakken opgaveforløb (iPraxis), der er særligt relevante for erhvervsuddannelserne. 

Se beskrivelse.

 

Forfatter

Heidi Puk Hermann, Jan Boddum Larsen

Redaktør

Christine Samira Marvil

Udgave

1. version

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  31/12/2015

Udgiver

  Praxis

Læs mere