Erhvervsøkonomi, EUD/EUX, F-C

Erhvervsøkonomi F-C er målrettet til elever på GF2 og EUX på de merkantile uddannelser. WebBogen følger grundfagsbekendtgørelsen til faget, og hvert kapitel handler om et eller flere relevante faglige emner inden for erhvervsøkonomi. WebBogen er inddelt i følgende emner:

 • Virksomhed og etablering af virksomhed
 • Bogholderi
 • Indtægter og omkostninger
 • Varer, priser og logistik
 • Organisation og personale
 • Anlægsaktiver, afskrivninger og finansiering
 • Regnskaber
 • Budgetter
 • Økonomistyringssystemer

 

WebBogen er ikke inddelt efter niveauer men efter emner for at kunne understøtte undervisning i et højt tempo end tidligere. 

Der er undervejs i webBogen en lang række forskellige typer opgaver, hvor eleverne kan arbejde med de faglige emner på forskellig vis. Desuden er der en gennemgående caseopgave, hvor eleverne kan arbejde med bogens emner i en praksisnær sammenhæng.

Forfatter

Maher Awada, Jakob Oreby Hauerslev, Steen K. Pedersen

Redaktør

Jeanne Nielsen

Udgave

1. udgave

Niveauer

Udgivet

  01/08/2015

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Relaterede materialer