Samfund EUD/EUX F-C

Samfundsfag F-C består af fem overordnede kapitler, der udfolder sig omkring det kernestof, der er beskrevet i bekendtgørelsen til faget:

 • Politik
 • Sociologi
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Økonomi
 • Internationale forhold.

Hvert kapitel indeholder en række temaer, og alle kapitler indeholder opgaver og cases, der er differentieret til de respektive niveauer.

C-niveauet står særskilt for sig i værket. Til C-niveauet er udarbejdet særskilte opgaver.

Velkommen til  SAMF TIL EUX F-C-niveau.

Dette læremiddel består af fem overordnede kapitler, der udfolder sig omkring det kernestof, der er beskrevet i bekendtgørelsen til samfundsfag F-C:

 • Politik
 • Sociologi
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Økonomi
 • Internationale forhold

Hvert kapitel indeholder en række temaer, og alle kapitler indeholder opgaver og cases:

 • Indledningsvist til hvert kapitel figurerer en række gruppeopgaver, der har til hensigt at aktivere elevens såkaldte forforståelse; altså spore eleven ind på emnet.
 • Efter hvert kapitel følger en række tjekspørgsmå, der har til hensigt at øve eleven i det lærte. Dette på de lavere taksonomiske niveauer.
 • Endelig afsluttes hvert kapitel med en række gruppeopgaver, hvor eleven i samarbejde med andre elever kollaborerer om mere caseorienterede opgaver, der har til hensigt at udfordre eleven på højeste taksonomiske niveau. 

I udarbejdelsen af opgaverne er der lagt vægt på, at eleven kan arbejde med digitale værktøjer som fx Prezi, Dipity, MindMeister, etc.

Samfundsfag er et fag, der i særlig grad udmærker sig ved aktualitet og det faktum, at eleverne, uafhængigt af niveau og fagspor, skal igennem det samme stofområde: De politiske partier, Grundloven og Domstolenes opbygning er det samme, hvad enten man følger fagsporet Byggeplads eller Kontor og administration. Således er stoffet udarbejdet, så det er i læringshøjden og ikke i læringsbredden, niveauerne adskiller sig. Det betyder, at differentiering forekommer  i de opgaver, som eleverne skal arbejde med og ikke i selve indholdsdelen, ligesom det også er i opgaver og cases, en faglig toning vil finde sted.

Samfundsfag et dynamisk fag, der bygger på samtale og dialog. Materialet indeholder således et afsnit om argumentation og argumenters opbygning.

Samfundsfag er i særdeleshed også et "aktuelt" fag. Supplerende stof kan derfor med fordel bestå af eksempler fra den akutelle debat, fx i form af forskellige tekster, film og statistik.

Hvert emne indledes med en række forforståelsesspørgsmål, der sporer eleven ind på emnet: Hvad ved eleven i forvejen? Hvad har eleven erfaringer med? Herefter følger selve stoffet, som efterfølgende afsluttes med en række tjekopgaver for sluttelig at munde ud i en række kollaborative opgaver, hvor der arbejdes på højeste taksonomiske niveau med det lærte qua cases/gruppeopgaver.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med samfundsfag! 

Forfatter

Iben Danielsen, Aischa von Eitzen, Bjarne Hjorth-Jørgensen, Arne Ladegaard,

Redaktør

Heidi K. Andersen, Lisbeth Skov Hansen

Udgave

1. udgave

Niveauer

Udgivet

  23/07/2015

Udgiver

  Praxis

Læs mere