Hvad er matematik? 2

Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem fortællinger, eksempler, projekter og studieretningskapitler. Via QR-koder er der let adgang til alle materialer. I alle kapitler præsenteres løbende forslag til projekter.

Den matematiske teori er grundigt behandlet, og hele lærebogssystemet bygger på en omfattende anvendelse af matematiske værktøjsprogrammer herunder til begrebsdannelse ved simuleringer.

Emnefeltet for Hvad er matematik? 2 er: Andengradsligningen og polynomier, differentialregning, monotoniforhold og krumningsforhold, eksponential- og logaritmefunktioner, vektorregning, matematisk modellering og regressionsanalyse, binomialfordelingen og binomialtest.

På websitet er der adgang til studieretningskapitlerne:

– matematik-kultur

– matematik-fysik

– matematik-kemi

– matematik-biologi

– matematik-samfundsfag.

Forord – Før du går i gang

Hvad er matematik? 2 dækker sammen med bog 1 B-niveau og er 2. bog ud af 3 til A-niveau. Bogen er skræddersyet til de faglige mål, det faglige indhold og de krav til tilrettelæggelse af undervisningen, som er formuleret i læreplanerne fra 2017. Bogen findes som papirbog og som e-bog. De to versioner er fuldstændigt identiske mht. sidetal og opsætning, og de kan således umiddelbart anvendes sammen.

Den nye serie af Hvad er matematik? har tre nye features i forhold til de tidligere C, B og A-bøger:

• QR-koder med direkte links til projekter, studieretningskapitler, vejledninger til værktøjsprogrammer, større datamaterialer, alternative beviser, filmklip og andre ekstra materialer. I e-bogen er disse links aktive. Arbejder man med papirbogen, skal man anvende en app, der kan læse QR-koder.

• Facitliste til bogens mange øvelser. Dette giver bedre muligheder for at lade eleverne selv arbejde med stoffet, som lektier og i de enkelte lektioner. Facitlisten ligger på bogens website.

• Kontrolspørgsmål til alle bogens begreber, definitioner og metoder. Der er udarbejdet spørgsmål til alle bogens afsnit, også de indledende fortællinger. Spørgsmålene kan fx anvendes til at præcisere en lektie og som grundlag for et gruppearbejde, og kan anvendes af eleverne i en repetitionsfase. Spørgsmålene findes på bogens website og indgår også i opgavebøgerne.

Alt ekstramateriale kan let tilgås samlet på bogens website.

Kernestof og ekstramaterialer
Læreplanens faglige mål er beskrevet i temaer. En del er foldet ud i kernestof og supplerende stof, andet er formuleret i overskrifts-form, som læreren selv må give kød og blod. Blandt de mere end 80 projekter, de 10 indledende fortællinger til bogens kapitler og de 5 særlige studieretningskapitler findes inspiration og færdige forløb. Det kan være eksempler på matematikkens anvendelser eller på matematikkens udvikling, større autentiske datasæt, matematiske tekster på engelsk og forløb om matematisk modellering, om diskret matematik eller om matematisk teori.

Arbejdsformer og de matematiske værktøjsprogrammer
Til alle bogens emner er der forslag til eksperimenterende forløb, hvor eleverne selv kan arbejde sig frem til ny indsigt. Overalt, hvor en ny metode introduceres, kan man finde vejledning til hvordan dette håndteres i de gængse matematiske værktøjsprogrammer.

Siden vi startede arbejdet, har vi desværre mistet vores nære ven og altid inspirerende deltager i vores arbejdsfællesskab, Bjørn Felsager. Hans aftryk findes i mange af bøgernes materialer.

Bjørn Grøn, Bodil Bruun, Olav Lyndrup

Udgave

1.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    01/03/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere