Robotter

Overtager robotterne det hele?

I dette iPraxisforløb lærer du at designe, opbygge og afprøve et it-system (en robot), der kan afhjælpe et konkret problem.

Du kommer til at arbejde med robotter og automatisering, og du skal programmere Lego Mindstorm-robotter. Men du skal også være kreativ. I mindre grupper skal I i klassen få idéer til innovative robotter, som I skal lave arbejdsplan, flowchart og kode til og siden demonstrere for resten af klassen.

Når vi gør brug af robotter, opstår der etiske problemstillinger, som vi er nødt til at forholde os til. Derfor kommer du til at arbejde med robotlovene, og du skal forholde dig til forskellige aspekter af automatisering og brug af robotter.

Kernestof

 • løse et mindre problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere og afprøve et it-system gennem brugerorienterede teknikker
 • give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter
 • eksempler på og kategorisering af innovative it-systemer

Forløbets varighed

Forløbet er planlagt til 10 moduler à 90 min. Du kan selv forkorte eller forlænge det efter behov. 

iPraxisforløbenes rækkefølge og progression

Forløbet Algoritmer er et introduktionsforløb til informatik C. Det er velegnet til at ryste holdet sammen, samtidig med at der arbejdes med algoritmer, pseudokode og etiske problemstillinger. Forløbet er ikke nødvendigt i forhold til at få dækket kernestoffet.

Forløbene Klimaspil og  Innovative apps er tænkt som læst i nævnte rækkefølge. Men der kan sagtens plukkes lidt fra det ene til det andet, hvis man kun ønsker at læse det ene af forløbene. Forløbene er  - ligesom Robotter - med blokprogrammering.

Internettet og sikkerhed er ikke afhængigt af de andre forløb, så det kan læses når som helst. Det kan suppleres med nogle af cybersikkerhedsforløbene (Identitetstyveri, På sporet af dig, Tænk som en hacker og Hacking og afsløring af sårbarheder). Det er også velegnet som optakt til Cybermissionen, der kører fra starten af oktober hvert år. 

Alt er data (introduktion til databaser), Hjemmesider og Robotter er mest velegnede at køre efter Klimaspil og Innovative apps.

Følgende forløb dækker tilsammen kernestoffet på informatik C:

 • Klimaspil
 • Internettet og sikkerhed
 • Innovative apps
 • Alt er data

 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  18/06/2021

Udgiver

  Praxis

Læs mere