Hvad er matematik? 2, opgavebog

Dette er opgavebogen knyttet til Hvad er matematik? 2. Opgaverne følger grundbogens opbygning og faglige progression.

  • Opgaverne dækker fuldt og helt pensum til den skriftlige prøve på B-niveau.
  • Alle kapitler har fået en ny facilitet, nemlig et afsnit 0: ”Begreber, sætninger og formler du skal kende fra kapitel [X]”. Afsnittet er tænkt som en hjælp til den daglige lektielæsning og til en afsluttende repetitionsfase og retter sig i lige så høj grad mod fagets mundtlige dimension som mod den skriftlige.
  • En række spørgsmål knyttet til grundbogens indledende fortællinger er velegnede til arbejdet med at dække både den historiske og den anvendelsesmæssige dimension af det faglige stof.
  • De fleste kapitler afsluttes desuden med et afsnit med udfordrende opgaver på et højere niveau, end eleverne vil møde til en skriftlig prøve.
  • Der er facitliste bagerst i bogen.

Opgavebogen er skrevet til grundbogen Hvad er matematik? 2, og følger dennes inddeling i kapitler og afsnit. 


Alle kapitler har fået en ny facilitet i forhold til de tidligere opgavebøger til C, B og A, nemlig et afsnit 0: 


”X.0 Begreber, sætninger og formler, du skal kende fra kapitel [X]” 
Dette afsnit er først og fremmest tænkt som en hjælp til den daglige lektielæsning og til en afsluttende repetitionsfase. Afsnit 0 retter sig altså i lige så høj grad mod fagets mundtlige dimension som mod den skriftlige. 
Vi har bestræbt os på at skrive grundbogen, så eleverne faktisk kan læse en matematisk tekst. Men for enhver faglig tekst gælder, at det første gang man læser den, er svært at vide, hvad der er de vigtigste begreber og oplysninger. Hvad er det især, man skal have tilegnet sig, efter at have læst teksten? Det fremgår af spørgsmålene i afsnit X.0. 


Eleverne kan således med spørgsmålene selv evaluere, om de har styr på det faglige emne. Og lærerne kan anvende disse opgaver, når man giver lektier for, ved at udpege de relevante opgaver i afsnit X.0 for eleverne. Endelig kan de anvendes i en repetitionsfase, hvor eleverne med brug af disse opgaver selv kan arbejde stoffet igennem. Der er derfor ikke facit til spørgsmålene i afsnit X.0, men alle opgaver kan besvares ved opslag i grundbogens kapitel X. Man kan evt. bruge stikordsregistret. 


Vi har valgt også at lægge spørgsmål ind til alle de indledende fortællinger i afsnit 1 i grundbogens kapitler. Man skal i undervisningen dække både den historiske og den anvendelsesmæssige dimension af det faglige stof, og de indledende fortællinger er velegnede hertil. Men det enkelte hold vil sikkert kun gennemgå nogle få af disse, og der er frit valg her. Derfor har vi lagt spørgsmål ind til alle afsnit. 


De fleste kapitler afsluttes med et afsnit med udfordrende opgaver. Disse opgaver har emner eller sværhedsgrad, der ligger over det niveau, eleverne vil møde til en skriftlig prøve. 
Opgaverne i alle de øvrige afsnit dækker fuldt og helt pensum til en skriftlig prøve i de faglige emner, der er behandlet i Hvad er matematik? 2  

Bjørn Grøn, Bodil Bruun, Olav Lyndrup 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    01/03/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere