Kernestof Mat3, stx

Kernestof  Mat 3 er målrettet matematikundervisningen på stx-uddannelsen, hvor den dækker tredje del af kernestoffet på A-niveau.

  • De matematiske kompetencer opbygges på tværs af kapitlerne, mens særlige træningsopgaver sikrer, at basale regnefærdigheder vedligeholdes.

  • Hvert opslag er et lille afgrænset læringsforløb med introduktionscase, teori og øvelser.

  • Der er facitlister til alle øvelserne bagerst i bogen.

  • QR-koder giver adgang til videoer med forklaringer på begreber, formler og beviser.

  • Mellem bogens kapitler er der afsnit med repetitions- og træningsopgaver. Endvidere er der målrettede forløb med teori og opgaver om vektorregning, omvendte funktioner og reelle tal.

  • På bogens website findes  facitlister til træningsopgaverne samt ekstramateriale: www.lru.dk/kernestof.

Kernestof Mat3, stx præsenterer den tredje del af matematikken på den gymnasiale stx-uddannelse, hvor den kan bruges som grundbog på A-niveau. 

Hvert afsnit i de otte kapitler er skrevet som små læringsforløb med introcase, teori, forklaringer, eksempler og øvelser. Efter hvert kapitel er en opgavesektion med opgaver, der følger kapitlets progression. 

Links eller QR-koder henviser til screencasts, hvor sætninger, eksempler eller beviser uddybes. I kapitel 3 om normalfordelingen er der endvidere links til seriens hjemmeside, hvorfra der kan hentes større datasæt til import i regneark. 

Der er facitlister til alle øvelser i bogen, mens facit til træningsopgaver og opgaver findes på websitet: www.lru.dk/kernestof. 

Mellem alle kapitler er der et afsnit med træningsopgaver (på grå baggrund). Opgaverne på afsnittets første to sider genopfrisker de grundlæggende færdigheder og metoder fra C- og B-niveau, før de skal i brug igen.  
På de to sidste træningssider af hvert kapitel repeteres udvalgte dele af vektorregningen, eller der er særlige små forløb om omvendte funktioner, reelle tal og det udvidede potensbegreb. 
Kapitlernes og træningssidernes rækkefølge er tilrettelagt, så begreber og metoder følger en faglig progression. 

God fornøjelse med bogen. 
Henrik og Per 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/02/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker