Liv - Grundbog i biologi

NYT GRUNDBOGSSYSTEM

Se mere om bogens opbygning i læseprøven - og tjek websitet https://www.lru.dk/liv, hvor du bl.a.: 

  • finder forslag til, hvordan et forløb overordnet kan tilrettelægges
  • finder ideer til de enkelte lektioners indhold
  • har adgang til bogens figurer
  • kan høre forfatteren Niels Høgslund fortælle om bogens ide: at præsenterer biologien som én stor og naturligt sammenhængende fortælling om livet på Jorden


Evolutionsteorien knytter kapitlerne sammen og perspektiverer hvert enkelt emne. Bogens mangfoldighed af illustrationer og fotos er med til at vække elevernes fascination og interesse for at forstå den faglige sammenhæng. Undervejs er teksten krydret med emner og spørgsmål, som kan starte relevante diskussioner. Hvert afsnit afsluttes med ’Test din forståelse’-opgaver med facitliste bog i bogen.

LIV dækker kernestoffet på C-niveau på alle gymnasiale uddannelser og give mulighed for at dække en række af kravene om supplerende stof. Det gælder fx miljøbeskyttelse, bioetik og sundhed, sygdom og medicin.

På B-niveau er bogen fuldt dækkende i forhold til HTX-læreplanen, mens der på STX-uddannelsen vil kræves supplering vedr. infektionsbiologi og P-kredsløb. En række af bogens biologiske temaer vil naturligt kunne inddrages i tværfagligt samarbejde med eksempelvis fysik (kapitel 9) eller samfundsfag (kapitel 13).

Bogens figurer er tilgængelige på: https://www.lru.dk/liv. Sitet udbygges med materiale til praktiske aktiviteter og en idebank til tværfaglige samarbejder.

Forfatterne er meget interesserede i feedback med forslag til forbedringer og øvelser, der understøtter bogens stofområder. Send gerne en mail til nh@sg.dk.

Der kan være noget irriterende ved mennesker, som interesserer sig for naturvidenskab. Mange af dem påstår hårdnakket, at naturhistorien er en afgørende nøgle til forståelse af verden. At naturhistorien er mindst lige så vigtig som fx litteratur og filosofi, når vi skal forstå mennesket og den virkelighed, vi lever i. Men hvis man så efterkommer opfordringen og prøver at læse lidt op på det naturvidenskabelige stof, så drukner man hurtigt i formler for stofomsætning og væsker, der diffunderer over membraner. Stoffet bliver kedeligt, man mister overblikket og går død. Men den er god nok – alle os, der er tossede med naturvidenskab, har ret. Det er sådan, det er. Naturfag kan være besværlige, men gevinsten er stor. 

Jeg udsteder hermed en garanti, og den er fuldstændig og reel. Læser man denne bog om biologi, og forstår man stoffet sådan nogenlunde til bunds, så vil man have erhvervet sig vigtige redskaber til at blive klogere på livet: Man vil forstå, at det hele hænger sammen, at vi mennesker, sådan for alvor, er i familie med brændenælderne, og frem for alt vil man blive umådeligt stolt over alt det, vi mennesker ved om verden. 

Som sagt: Det er ikke noget, der klares i et snuptag. Men denne bog er din ven, den vil gerne hjælpe dig til at forstå. Læs den – gerne flere gange – og er der noget, der er for indviklet i første omgang, så spring det over og kom tilbage til det senere. Det vigtigste er, at du får overblikket. Jeg garanterer, at denne bog om biologi kan forandre dit liv. 

Giv den en chance. 
Peter Lund Madsen 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    09/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Biologi
+19