Matematik i middelalderen

Indførelsen af regning med arabertal var tæt knyttet til den voldsomme økonomiske vækst i Italien fra omkring år 1200. Regnefærdighederne blev indlært i såkaldte abbaco-skoler, der især var rettet mod handel. Der blev også skrevet abbaco-bøger, hvoraf mange gik langt ud over simpel købmandsregning og brugte matematiske metoder, der banede vejen for løsning af tredje- og fjerdegradsligninger i 1500-tallet. 

Matematik i middelalderen handler først og fremmest om abbacokulturen i Firenze, da det var her, den efterlod sig flest spor. Bogen viser et andet Firenze end det, der normalt fokuseres på, idet den giver baggrunden for den rigdom, der muliggjorde de mange kunstværker og den arkitektur, der præger byen. 

Bogen kan læses af alle med interesse for matematik og kan blandt andet bidrage til at belyse forholdet mellem anvendt og teoretisk matematik. Den vil være velegnet til studieretningsprojekter i gymnasiet med matematik og historie som fag, og den vil kunne bruges i forbindelse med studierejser til Firenze. Endelig håber jeg også, at man kan finde inspiration til den daglige undervisning, for eksempel til historiske forløb og til opgaver. 

Matematik i middelalderen beskæftiger sig fortrinsvist med matematik i 1300-1500-tallet, der ifølge manges begreber omfatter den tidlige renæssance. I titlen er alligevel valgt betegnelsen middelalder, fordi næsten al bogens matematik blev udviklet i middelalderen, og der kun skete få nyskabelser i 1300-1500-tallet. 

I modsætning til mange matematik-historiske bøger handler denne ikke om et enkelt menneskes bidrag til et stort matematisk gennembrud, men om en type matematik der blev videreført over en lang periode af mange mennesker, hvoraf en stor del er ukendte for os. 

Jeg har som baggrundsmateriale brugt en del tekster, der i deres originale form var håndskrevne manuskripter på italiensk; heldigvis er mange af disse siden 1960 blevet transskriberet, altså udgivet i bogform med trykte bogstaver. Jeg har selv oversat fra italiensk og søgt at bevare manuskripternes lidt primitive sprog. 

Jeg har haft stort udbytte af især to værker på engelsk. Det ene værk er Warren van Egmonds afhandling The Commercial Revolution and the Beginnings of Western Mathematics in Renaissance Florence, 1300-1500. Det andet værk er Jens Høyrups Jacopo da Firenze’s ”Tractatus Algorismi”and Early Italian Abbacus Culture fra 2007, hvor man kan finde en oversættelse til engelsk af en hel abbaco-bog. Jeg vil benytte lejligheden til endnu en gang at takke Jens Høyrup for det store materiale, han har givet mig adgang til. 

Aksel Bertelsen, Tjæreby 2014. 

Udgave

1- udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    25/02/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere