Naturvidenskabelige metoder

Med justeringen af gymnasiereformen i august 2010 har alle læreplanerne fået nye faglige mål. Den enkelte lærer skal nu “demonstrere viden om fagets identitet og metoder”. 

En del af fagenes identitet ligger i de store fortællinger (teorier) og i anvendelse af love, en anden del af fagets identitet ligger i metoderne. 

Denne udgivelse formidler et metodisk overblik til eleverne, for at stimulere såvel anvendelsen som italesættelsen af de forskellige metoder, som fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi anvender. 

Bogen rummer en lang række eksempler, der både peger på de fællestræk som de naturvidenskabelige fag har og på eksempler, der tager udgangspunkt i de konkrete fag. Eleverne kan tilegne sig metoderne gennem den eksemplariske gennemgang af disse metoder samt ved at løse de tilhørende opgaver. 

Udgivelsen medtager referencer, for at den kan fremstå eksemplarisk i forhold til almen studieforberedelse og studieretningsprojektet, og fordi udgivelsen indeholder begreber, hvis betydning der ikke er enighed om. 

I 2. oplag er der ændringer i kapitlet om Toulmins argumentationsmodel. 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    25/02/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere