Klimaspil

Kan spil gøre os mere klimabeviste?

Nu skal du udvikle dit eget spil. Målet med spillet er at gøre spillets brugere mere klimabevidste. Men før du starter med spiludviklingen, skal du have genopfrisket din viden om klimaforandringer. Du får kendskab til forskellige spil, der handler om klima, ligesom du lærer om spilteori, Costikyans spildefinition, spillertyper og flow-grafen.

Du kommer til at arbejde med kravspecifikation og lofi-prototyper. Og du får kendskab til kontrolstrukturer i programmering. Ligesom flowchart og modellering er nogle af de vigtige begreber, som du skal arbejde med.

Før du begynder at programmere dit eget spil, skal du have viden om pseudokode og stepwise improvement, hvilket gør dig i stand til at lave pseudokode for den sprite i dit spil, der skal kunne styres af spilleren, inden du bliver præsenteret for nogle af mulighederne i Scratch.

Du får med andre ord både skills som spiludvikler og som klimaaktivist på samme tid.

Forløbets kernestof

 • it-systemer og brugeres gensidige påvirkning i forhold til etik og adfærd
 • variable, sekvenser, løkker og forgreninger
 • design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion 
 • prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktionsdesign

Forløbets varighed

Forløbet er planlagt til 8 moduler à 90 min. Du kan selv forkorte eller forlænge det efter behov. 

iPraxisforløbenes rækkefølge og progression

Forløbet Algoritmer er et introduktionsforløb til informatik C. Det er velegnet til at ryste holdet sammen, samtidig med at der arbejdes med algoritmer, pseudokode og etiske problemstillinger. Forløbet er ikke nødvendigt i forhold til at få dækket kernestoffet.

Forløbene Klimaspil og  Innovative apps er tænkt som læst i nævnte rækkefølge. Men der kan sagtens plukkes lidt fra det ene til det andet, hvis man kun ønsker at læse det ene af forløbene. Forløbene er  - ligesom Robotter - med blokprogrammering.

Internettet og sikkerhed er ikke afhængigt af de andre forløb, så det kan læses når som helst. Det kan suppleres med nogle af cybersikkerhedsforløbene (Identitetstyveri, På sporet af dig, Tænk som en hacker og Hacking og afsløring af sårbarheder). Det er også velegnet som optakt til Cybermissionen, der kører fra starten af oktober hvert år. 

Alt er data (introduktion til databaser), Hjemmesider og Robotter er mest velegnede at køre efter Klimaspil og Innovative apps.

Følgende forløb dækker tilsammen kernestoffet på informatik C:

 • Klimaspil
 • Internettet og sikkerhed
 • Innovative apps
 • Alt er data

 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  18/06/2021

Udgiver

  Praxis

Læs mere