Internettet og sikkerhed

Forestil dig et liv uden internet!

Hvor mange af dine daglige aktiviteter ville være anderledes uden internettet? Lav følgende tankeeksperiment: Gå igennem hele din dag - men hver gang du gør noget, der er internetafhængigt, skal du finde ud af at gøre det samme på en anden måde uden internet. Hvordan ville din dag komme til at se ud?

I dette forløb vil du lære om, hvordan internettet virker, hvordan man kan sende data på sikre måder over internettet, om cookies, web beacons, lidt om big data samt selvfølgelig noget om cyber-kriminalitet.

Du kommer til at arbejde med nogle dilemmaer, som vi må forholde os til, hvis vi vil sikre, at udviklingen går den vej, vi gerne vil have. Fx er der dilemmaet om netneutralitet, dvs. om al internettrafik skal behandles ens, og om der skal være en form for censur på internettet? Du lærer også om kryptering, cybersikkerhed, sociale medier og big data.

Forløbets kernestof

 • redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed 
 • redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitekturer ved udarbejdelse af it-systemer og tilpasning af eksisterende it-systeme
 • Internettets teknologi og sikre kommunikationsformer

Forløbets varighed

Forløbet er planlagt til 9 moduler à 90 min. Du kan selv forkorte eller forlænge det efter behov. 

iPraxisforløbenes rækkefølge og progression

Forløbet Algoritmer er et introduktionsforløb til informatik C. Det er velegnet til at ryste holdet sammen, samtidig med at der arbejdes med algoritmer, pseudokode og etiske problemstillinger. Forløbet er ikke nødvendigt i forhold til at få dækket kernestoffet.

Forløbene Klimaspil og  Innovative apps er tænkt som læst i nævnte rækkefølge. Men der kan sagtens plukkes lidt fra det ene til det andet, hvis man kun ønsker at læse det ene af forløbene. Forløbene er  - ligesom Robotter - med blokprogrammering.

Internettet og sikkerhed er ikke afhængigt af de andre forløb, så det kan læses når som helst. Det kan suppleres med nogle af cybersikkerhedsforløbene (Identitetstyveri, På sporet af dig, Tænk som en hacker og Hacking og afsløring af sårbarheder). Det er også velegnet som optakt til Cybermissionen, der kører fra starten af oktober hvert år. 

Alt er data (introduktion til databaser), Hjemmesider og Robotter er mest velegnede at køre efter Klimaspil og Innovative apps.

Følgende forløb dækker tilsammen kernestoffet på informatik C:

 • Klimaspil
 • Internettet og sikkerhed
 • Innovative apps
 • Alt er data

 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  18/06/2021

Udgiver

  Praxis

Læs mere