Innovative apps

Kan du udvikle din egen app? Ja da!

I dette forløb skal du arbejde med udvikling af apps. Først skal du undersøge apps, der på grund af deres innovative egenskaber har ændret mange menneskers måder at agere på. Derefter skal du lære at designe, programmere og afprøve apps. I sidste del af forløbet skal du udvikle din egen innovative app.

Nogle apps har ændret vores måde at agere på. Hvornår har du fx sidst brugt kontanter? Eller købt en CD? 

Det handler om at turde tænke anderledes og om at forfølge din idé. Du får kendskab til 4p-modellen, og om kategorisering af innovation. Du får en introduktion til App Lab, variable og funktioner. Du kommer til at arbejde med innovation, kravspecifikation og målgrupper. Ligesom du får viden om hvordan du arbejder med stepwise improvement.

Du får styr på begreber som it-systemers arkitektur: Client-server-modellen og trelagsarkitektur. Og du kommer til at arbejde med interaktionsdesign og hvordan du foretager brugertest.

Forløbets kernestof

 • brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav
 • funktioner, variable, sekvenser, løkker og forgreninger 
 • design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion
 • principper for interaktionsdesign 
 • eksempler på og kategorisering af innovative it-systemer

Forløbets varighed

Forløbet er planlagt til 9 moduler à 90 min. Du kan selv forkorte eller forlænge det efter behov. 

iPraxisforløbenes rækkefølge og progression

Forløbet Algoritmer er et introduktionsforløb til informatik C. Det er velegnet til at ryste holdet sammen, samtidig med at der arbejdes med algoritmer, pseudokode og etiske problemstillinger. Forløbet er ikke nødvendigt i forhold til at få dækket kernestoffet.

Forløbene Klimaspil og  Innovative apps er tænkt som læst i nævnte rækkefølge. Men der kan sagtens plukkes lidt fra det ene til det andet, hvis man kun ønsker at læse det ene af forløbene. Forløbene er  - ligesom Robotter - med blokprogrammering.

Internettet og sikkerhed er ikke afhængigt af de andre forløb, så det kan læses når som helst. Det kan suppleres med nogle af cybersikkerhedsforløbene (Identitetstyveri, På sporet af dig, Tænk som en hacker og Hacking og afsløring af sårbarheder). Det er også velegnet som optakt til Cybermissionen, der kører fra starten af oktober hvert år. 

Alt er data (introduktion til databaser), Hjemmesider og Robotter er mest velegnede at køre efter Klimaspil og Innovative apps.

Følgende forløb dækker tilsammen kernestoffet på informatik C:

 • Klimaspil
 • Internettet og sikkerhed
 • Innovative apps
 • Alt er data

 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  18/06/2021

Udgiver

  Praxis

Læs mere