Buena Idea 1 - Libro de textos

Buena idea er et begyndersystem til spanskundervisningen i gymnasiet, handelsskoler, hf og tilsvarende niveauer. Dansk bearbejdelse: Claus Pedersen og Hanne Petersen.

Systemets forfattere er meget erfarne inden for spanske lærebøger, og de danske bearbejdere har lagt et stort arbejde i at gøre Buena idea til et reformvenligt og indbydende begyndersystem. Der er stor fokus på at træne kommunikation, ordforråd og grammatik – derudover opgaver i billedbeskrivelse, internetbrug og meget andet.

Systemet består af:
• Libro de textos med elev-CD
• Libro de trabajo
• Lærer-cd’er
• Ekstra-materiale til læreren på www.spanskunivers.dk

Gymnasiereformen er tænkt ind i systemet.

Velkommen til Buena idea! 

Som du nok allerede har gættet, betyder bogens titel »God idé«. For det er nemlig en god idé at lære spansk! 

Spansk tales i nogle og tyve lande af cirka 450 millioner mennesker verden over. Når man taler spansk, kan man let gøre sig forståelig i hele den spansktalende verden, men der er også forskelle i sproget landene imellem og inden for hvert enkelt land. Den variant vi har valgt som basis i Buena idea 1, er europæisk rigsspansk. 

Buena idea 1 er dit første skridt på vejen mod målet at kunne gøre dig forståelig og at forstå hvad andre siger på spansk. Et andet mål er at du opnår viden om spansk dagligliv og spansk kultur. I Buena idea 1 ligger hovedvægten på Spanien, men du får også indblik i nogle latinamerikanske forhold. 

I kapiteloversigten kan du se hvilke emner der tages op, hvad der er centralt i hvert kapitel, og hvilken grammatik der er i fokus. Den er til stor hjælp når du skal planlægge dit arbejde. 

Libro de textos (tekstbogen) indeholder dialoger og fortællende og beskrivende tekster med tilhørende opgaver (Tareas). Det er ikke meningen at du skal arbejde på samme måde med alle kapitler. Nogle tekster skal du arbejde intensivt med. Andre, som er markeret med et ‘L‘ (læsetekst) i indholdsfortegnelsen, skal du kun læse som faktatekster. 

Vi lærer alle på forskellige måder. Derfor indeholder Libro de trabajo (arbejdsbogen) en lang række varierede øvelser (Ejercicios), som træner kommunikation (samtale- og lytte øvelser), ordforråd og grammatik. I den danske udgave er der suppleret bl.a. med øvelser hvor du skal bruge internettet, og med opgaver i billedbeskrivelse. Der er også tilføjet en liste med nyttige ord og vendinger, som du kan bruge i samtaler og dialog øvelser. 

Når du skal lære et nyt sprog, er det vigtigt at du tænker over dine egne studievaner og over hvordan du bedst lærer. I Libro de trabajo får du hele tiden hjælp i Consejos, dvs. råd og tips til hvordan du kan lære spansk bedre og mere effektivt. 

Arbejdsbogen indeholder også hjælp til læsestrategier, og endelig er der forskellige Repasos, der giver dig feedback på hvor meget du har lært. 

Vi har begrænset grammatikken i Buena idea 1. Ofte tager vi udgangspunkt i en hverdagssituation, og så øves de former som du har brug for i den konkrete situation. Senere, når du har brug for flere former til det du gerne vil udtrykke, kommer du til at lære dem. Bag i Libro de textos finder du en systematisk opstilling af den grammatik der skal øves aktivt. 

Buena idea vil give dig mange muligheder for at tale, høre, læse og skrive spansk. Når du har brug for flere ord til et emne, er der billedordlister i Libro de textos. Den elev-cd der følger med bogen, indeholder alle dialoger og tekster til selvstudium og lektielæsning. 

Vi håber at du får det sjovt i arbejdet med Buena idea, og at du snart bliver rigtig dygtig til spansk. 

¡Buena suerte! Forfatterne / Claus Pedersen og Hanne Petersen (dansk bearbejdelse) 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    09/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Spansk
+15