Cross Country Canada

Ekstramaterialet til Cross Country Canada findes her: www.lru.dk/crosscountrycanada

Cross Country Canada er en tekstbog særligt henvendt til gymnasiets andet og tredje år og HF andet år, både A og B-niveau. Dækker særligt læreplanens krav om områdestudie uden for Storbritannien og USA. Bogen dækker over 5 kapitler, som spænder fra Canadian History, Canadian identity, Multiculturalism, Indigenous Peoples til Contemporary Canadian Literature. Bogen er bygget op med udførligt beskrevne arbejdsopgaver, som har fokus på en varieret og elevaktiverende undervisning. De skønlitterære tekster er alle af nyere dato og uudgivede i danske sammenhænge, og sammen med bogen hører et website, hvor flere af forfatterne optræder med oplæsninger, interviews og spørgsmål til læsningen af deres tekst.

Cross Country Canada er, som navnet antyder, en antologi der tager elever og kursister med på en rejse tværs gennem Canada – historisk, samfundsfagligt og kulturelt. 

Bogen henvender sig især til gymnasiets andet og tredje år og HFs andet år, både A- og B-niveau, og den dækker særligt læreplanens krav om områdestudie uden for Storbritannien og USA. 
Cross Country Canada falder i 5 kapitler som spænder over Canadian History, Canadian Identity, Multiculturalism, Indigenous Peoples og Contemporary Canadian Literature. 

Hvert kapitel indeholder udførligt beskrevne arbejdsopgaver med særligt fokus på en varieret og elevaktiverende undervisning. Hertil hører blandt andet også en stribe IT-værktøjer, og selvom eleverne nok kan arbejde med opgaverne i bogen uden, vil flere af opgaverne kunne løses på en mere hensigtsmæssig måde ved hjælp af dem. Jeg vil derfor umiddelbart efter dette forord kort gennemgå de værktøjer der nævnes i bogen, og hvad de hver især kan bruges til. 

De skønlitterære tekster i bogens sidste kapitel er alle af nyere dato og ikke tidligere udgivet i dansk sammenhæng. Nogle er mere udprægede canadiske i miljø og tema end andre, men alle har et universelt udsyn som gør dem vedkommende for et dansk publikum, samtidig med at de præsenterer et perspektiv på verden fra en canadisk synsvinkel. 

Jeg har bevidst valgt at medtage netop tekster der er nye i gymnasiesammenhænge. Det betyder så også at man må finde tekster af Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Alice Munro og andre internationalt mere veletablerede canadiske forfattere andre steder. Men de er allerede i stor stil repræsenteret i diverse antologier. 

Sammen med bogen hører et website www.lru.dk/crosscountrycanada hvor bl.a. flere af forfatterne optræder med oplæsninger, interviews eller spørgsmål til læsningen af deres tekst. Om end disse optagelser stort set alle er amatøroptagelser produceret af forfatterne selv, er det tanken at de er med til at skabe et mere umiddelbart samspil mellem forfatter, tekst og læser idet forfatterne i de fleste tilfælde taler direkte til læserne af netop denne bog. 

Acknowledgements 
I wish to extend a most hearty thanks to all the contributors to this book. I am deeply grateful for all their work on texts and audio-visual materials that I believe have added a dimension of proximity between the topic of this book and its readers. 

Also, the work my good colleague, Jakob Bækgaard, and my publisher, Ulla Malmmose, have put into this project, has been priceless, and they both have my gratitude. 
The patience and support with which Kenneth and Oskar have faced this project, have never gone unnoticed although it may have seemed as if at times. 
Last, but certainly not least, I am deeply indebted to The Writers’ Union of Canada and Gale Zoë Garnett without whose entrepreneurial and ambitious visions for this Transatlantic project this book would never have become a reality. 

Eva Pors 
Ringe, 2014 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    05/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere