Unsex me

Ekstramateriale til Unsex Me findes her.

Unsex Me har titel efter den kendte scene i Shakespeare’s Macbeth, hvor Lady Macbeth ønsker sig frisat fra sit køn, så hun bliver i stand til at handle brutalt og uden medfølelse.

Forestillingen om, at nogle egenskaber er særligt feminine og andre særligt maskuline, er der, hvor bogen tager sit afsæt. Med de fire kapitler 'Man to Woman', 'Gender Benders', 'Mind Your Body' og 'Deeds or Words' tager Unsex Me fat på temaerne: Identitet, køn og krop.

Bogen undersøger, hvad der definerer os som kønnede individer, og hvordan vi forholder os til de kønsidentiteter – som f.eks. homoseksuelle, sporno-seksuelle og transkønnede – der ikke passer ind i de traditionelle rammer. Der er lagt op til refleksion og diskussion gennem analyse, tekstarbejde og debat.

Unsex Me kan anvendes på alle årgange i gymnasiet og hf på såvel A- som B-niveau. Bogen dækker flere af fagets faglige mål og kernestof, såsom nye og ældre skønlitterære tekster, ikke litterære tekster og andet mediestof.

”Unsex Me” er et undervisningsmateriale, som kaster lys på emnerne kønsidentitet, ligestilling, kropsidealer og rettighedskamp. 

Kapitel 1 Man to Woman præsenterer begreberne ’sex’ og ’gender’, og via en række kreative skrive- og diskussionsopgaver åbnes emnet. Kapitlet tager bl.a. fat i de nye feministiske stemmer, som fx Emma Watson. Stemmer som Watsons peger på en feministisk diskurs, som ikke ønsker at grave grøfter, men som netop vil have og give lov til at genåbne debatten om køn og ligestilling. Blandt andet taler Watson om, hvordan det også i høj grad berører unge mænd, at der er snævre rammer for, hvad kønnene hver især kan og må. 

Kapitel 2 Gender Bender beskæftiger sig med de kønsidentiteter, som ikke passer ind i de traditionelle rammer. Her er der fokus på den ensomhed, frygt og skam, der er forbundet med at falde helt udenfor den traditionelle modsætning mellem de to biologiske og sociale køn, enten fordi man lever i et miljø eller en tid, hvor eksempelvis homoseksualitet anses som en synd, eller fordi man ikke klart kan defineres som enten mand eller kvinde. 

Kapitel 3 Mind Your Body ser nærmere på kroppen - mandens såvel som kvindens. Her åbnes der også med kreative skrive- og diskussionsopgaver om kropsidealer mere generelt, men også i dette kapitel knyttes kroppen til litteraturen og elever/kursister bliver bedt om at undersøge, hvordan kroppen dyrkes, misbruges, undersøges og ”står i vejen” i kommunikationen mellem mennesker. 

Kapitel 4 Deeds or Words tager fat i rettighedskampen som et bredt begreb. Der arbejdes med kvindesagsforkæmpere i England og USA, de homoseksuelles krav om lige rettigheder, men også menneskerettighederne og den amerikanske uafhængighedserklæring inddrages for at give en historisk dybde og dermed slutte bogen af med en viden om temaernes udspring og ophav.
 
Hvorfor overhovedet beskæftige sig med køn, identitet og krop i engelskundervisningen? Vi mener at spore en ny interesse for emnet hos elever/kursister, men også ude i den store verden har emnerne fået ny relevans. Både inden for film og musik, på det politiske plan og i særdeleshed på de sociale medier præger nye stemmer debatten. Omvendt møder de unge også stereotyper på køn via præcis samme kanaler og konfronteres dagligt med ensidige kropsidealer. Vi oplever, at de fleste elever/kursister har en holdning til emnerne og med denne bog får de redskaber og begreber, som gør dem bedre rustede til at stille kritiske spørgsmål og udtrykke sig. Vi ønsker at åbne debatten og ikke at pege fingre eller udnævne hverken skurke eller ofre. 

”Unsex Me” kan bruges på både STX og HF på A niveau og på B niveau på andet år. Vi har angivet sværhedsgraden ved de enkelte tekster, så den enkelte lærer kan vælge til og fra alt efter klassens niveau og interesse. Bogen indeholder mange forskellige samtaleøvelser og vores erfaring er, at netop bogens emner kan få tungerne på gled. Desuden inddrager vi en del centrale forfattere, som de fleste undervisere nok allerede anser som en del af en uskreven kanon, men vi tilføjer også nogle, som ikke i lige så høj grad er repræsenterede i eksisterende lærebøger. I forbindelse med såvel skønlitterære tekster som sagprosa har vi udarbejdet arbejdsspørgsmål, og i de længere tekster har vi brudt teksterne op i mindre dele, så læreren bedre kan dosere lektiemængden. Alle tekster medfølges af enten en kreativ øvelse eller skriveøvelser, og til flere af teksterne knyttes ordforrådsopgaver eller grammatikopgaver. Derudover er der flere tekster, opgaver og links at hente på bogens hjemmeside: lru.dk/unsexme. Bogen afsluttes med tre oplæg til innovationsprojekter, som kan tilføje et bredere perspektiv. Disse projekter har et omfang af 3-4 moduler og kan enten afslutte arbejdet med et kapitel eller tænkes ind i et tværfagligt forløb som fx  studieretningsdagene eller AT. 

København, 2016 
forfatterne 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere