Broken Things

Ekstramateriale til Broken Things findes her:  www.lru.dk/brokenthings

Som litterær strømning reflekterer postmodernismen det senmoderne samfund som et knust spejl. Oprørsk og altid eksperimenterende. Postmodernismen er sjov, den er grænsesøgende i forhold til form og indhold, og den er ikke til at komme udenom.

Efter en introduktion til postmodernismen deler bogen sig i tre emner, som på hver deres måde illustrerer aspekter af strømningen: In-Yer-Face, Theatre Dick Lit og Fratire Queer Readings.

Hvert kapitel indeholder teori- og begrebsafklaring, og de elevaktiverende opgaver lægger op til tekstnærhed, refleksion og perspektivering. Alle tekster er gloseret. De tre hovedkapitler kommer desuden med forslag til videre læsning.

Udgivelsen egner sig særligt godt til sidste halvdel af et engelskforløb; det være sig andet år på B-niveau eller – endnu mere oplagt – tredje år på A-niveau.

I det senmoderne samfund er det svært at beskæftige sig med litteratur og kultur uden at beskæftige sig med postmodernismen. Samtidig kan det være svært at sætte finger på, hvad postmodernismen er, da strømningens tendenser kommer til udtryk på mange forskellige måder i en lang række af forskelligartede udtryks- og tolkningsformer. Denne bog samler tre af disse bud på, hvordan strømningen kommer til udtryk. 

Som modernismen der kom før den, arbejder postmodernismen med den grundtese, at livet er præget af en vis meningsløshed afstedkommet af et opgør med de traditionelle værdigivende og moraldefinerende institutioner. Den store forskel er, at denne meningsløshed ikke nødvendigvis er noget dårligt, men at manglen på faste regler i stedet inviterer til en leg med konventionerne. 

Postmodernismen lader sig nødigt definere for stramt, da det ligger i dens natur at bryde regler og rammer, men i det indledende kapitel POSTMODERNISM gøres et forsøg på at gengive nogle af hovedtendenserne på et niveau, som egner sig til undervisningen i den danske gymnasieskole. 

Bogens første hovedkapitel er IN-YER-FACE THEATRE – en hårdtslående britisk teatergenre fra 1990’erne, hvor unge forfattere nedbrød både genrekonventioner i forhold til form og indhold, og grænserne for hvad man kan gøre og sige fra en teaterscene. Hoveddelen af kapitlet udgøres af et genredefinerende værk – Sarah Kanes Blasted – som er gengivet i bogen i sin helhed, og som har en lærerguide på bogens hjemmeside. 

DICK LIT AND FRATIRE er to genrer – én fiktion og én non-fiktion – hvor fokus er på den postmoderne mand og dennes udfordringer. Ansigt til ansigt med en verden som ikke giver mening, og hvor man ikke selv kan gøre en forskel, står den postmoderne mand over for et selvrealiseringsprojekt, som gribes an med sex, vold og apati, og hvor en kynisk humor gennemsyrer udtryksformen. 

Endeligt beskæftiger QUEER READINGS sig – som navnet antyder – ikke med en måde at skrive på, men en måde at læse på. Afsnittet griber fat i en række tekster fra forskellige genrer og forskellige perioder – også fra før postmodernismen – og giver redskaberne til at læse disse tekster med et særligt fokus på seksualitets- og kønsopfattelser, som udfordrer det heteronormative. 

Det er i postmodernismens natur, at ting skilles ad, bygges op på nye måder og sættes sammen med fremmedelementer. De tre forløb kan køres som beskrevet i bogen, de kan suppleres med tekster fra bogens hjemmeside eller forslagene til videre læsning, eller teksterne kan bruges til at supplere eksisterende forløb. Bogen fungerer derfor som en ressource for både nye og erfarne lærere.  

En særlig tak skal gå til 3.c på Esbjerg Gymnasium og HF årgang 2014/2015 for at sidde igennem de tre forløb og til Conny Dæncker Koch for råd i det afsluttende arbejde med bogen. 

Niels-Martin Trier Josefsen, 
Kolding 2016. 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    11/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere