Flere sider af KS - Grundbogen

Flere sider af KS – Grundbogen  er tilpasset det nye KS og skrevet direkte til eleverne i HF og på VUC. Den giver mulighed for faglig fordybelse i de tre fag historie, samfundsfag og religion - og åbner samtidig for tværfagligt samarbejde mellem fagene.

Bogens metodeafsnit er opdelt i klare områder fra hvert af de tre fag: kildekritik, kvantitative og kvalitative undersøgelser og fagbegreber fra religion.

Bogen falder derpå i tre dele:

HISTORIE præsenterer en verdenshistorisk oversigt.
SAMFUNDSFAG præsenterer sociologi, politik og økonomi.
RELIGION præsenterer kristendom og islam og dertil religionskritik og religionsvidenskab – samt et afsnit om,
hvad religion er.

NTRODUKTION 

I oktober 2014 besluttede det danske folketing at sende syv F-16 jagerfly til Mellemøsten. Flyene skulle bekæmpe bevægelsen IS (Islamisk Stat) – en bevæbnet gruppe, som havde etableret sig som en central spiller i borgerkrigen i Syrien. IS var nu ved at destabilisere nabolandet Irak. Beretninger om overgreb på civile og billeder af desperate flygtninge havde i nogen tid været faste indslag i medierne, og nu havde politikere valgt at sende Danmark i krig. 

Dette er begivenheder fra verden omkring dig, så hvordan skal du forholde dig til eller danne dig en mening om danske soldater i krig langt fra Danmarks grænser. Hvordan kan du forstå, hvad der var på færde? For at undersøge disse spørgsmål har du brug for faget kultur-samfundsfag, som denne bog er en introduktion til. 

Fordelen ved kultur- og samfundsfag er, at faget betragter et givent problem ud fra de tre discipliner: historie, religion og samfundsfag. Det betyder, at du får en forståelse, der kommer hele vejen rundt om problemet. 
Undersøger du fx IS’ fremfærd i Syrien og Irak, så skal du både undersøge problemet ud fra en historisk, en samfundsfaglig og en religionsfaglig synsvinkel. 
I historie kan du undersøge landenes historie. Du kan fx gå tilbage til dengang, landene var en del af det tyrkiske Osmannerrige (frem til første verdenskrig) og så se på, hvad der er sket frem til i dag. I samfundsfag kan du fx undersøge forskellige styreformer, herunder demokrati, samt problemstillinger knyttet til terrorisme, menneskerettigheder og identitet. Og endelig kan du i religion undersøge religiøse forhold i regionen, herunder forskellige fortolkninger af islam samt fænomener som fundamentalisme og radikalisering. 

Når du undersøger noget, er det vigtigt, at du er nysgerrig, for når du er nysgerrig, stiller du spørgsmål. Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Disse spørgsmål er motoren i KS, og de er centrale, når du skal arbejde med det materiale, du skal til eksamen i. 

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    11/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15