Open Wide

Ekstramateriale til Open Wide findes her: www.lru.dk/openwide

Open Wide er et undervisningsmateriale for de elever, som gerne vil møde en varieret og kreativ undervisning funderet i solid faglighed. Med denne 2. udgave har Open Wide bl.a. fået

Et helt nyt layout som gør det lettere at navigere i indholdet
Nye tekster
Flere nye opgaver
Flere nye icebreakers
Open Wide, 2. udg. kommer med sine fire kapitler omkring de kernefaglige kompetencer, der er beskrevet i gymnasiereformen 2017, og som skal oparbejdes hos elever med engelsk på såvel A- som B-niveau i de gymnasiale uddannelser. Bogens to første kapitler er et kvalificeret bud på et varieret og fagligt solidt grundforløb i engelsk i 1g.

Open Wide træner både grundlæggende mundtlighed og tekstnær analyse og fortolkning af en bred vifte af genrer: fiktion, sagprosa, de helt nye online genrer, som de sociale medier har bragt ind i vores hverdag, og lyrik i form af amerikansk hiphop, der giver eleverne en anderledes vej ind i en verden af rim, rytme og billedsprog. Det er således en bog, der stiler mod at give eleverne basiskompetencer og faglig tyngde og teori, så de har et godt udgangspunkt til at få gang i engelskfaget.

I fire kapitler med fire alsidige og tidssvarende emner og mange arbejdsopgaver med stor variation og høj elevaktivitet kommer bogen omkring fagets grundlæggende faglige kompetencer.

Open Up - working with genre: I dette kapitel introduceres eleverne til de grundlæggende genrekarakteristika, som de skal arbejde med i deres gymnasietid. Derudover har kapitlet til formål at sætte fokus på elevernes mundtlige sprogproduktion, så det at tale engelsk bliver en rutine og en selvfølgelighed.

Twisted Minds - approaching written texts: Her arbejder eleverne målrettet med at tilegne sig kompetencer i tekstanalyse, hvilket sker gennem behandlingen af tekster, der på forskellig vis afspejler de dunkle sider af det menneskelige sind.

G’online - comprehending the World Wide Web: Kapitlet fokuserer på at lære eleverne at navigere i internettets oceaner af informationer. Kapitlet lægger op til en diskussion af hensigtsmæssig informationssøgning og kildekritik, men eleverne stifter også bekendtskab med nogle af de genrer inden for litteraturen, der netop bliver til på nettet.

Beat It - the lyrical expression of American hip hop: I det sidste kapitel oparbejder eleverne et fagligt begrebsapparat til at analysere lyrik på utraditionel vis. Dette sker gennem amerikansk hip hop, hvis udvikling også sættes i historisk perspektiv.
 

Brobygningsmateriale

Bogens emner rammer bredt ned i de gymnasiale uddannelser, men kan også bruges i udskolingen. Der er stor variation og høj elevaktivitet i opgaverne.

Open Wide er et undervisningsmateriale for de elever, som gerne vil møde en varieret og kreativ undervisning funderet i solid faglighed. 

Bogen kommer med sine fire kapitler omkring de kernefaglige kompetencer, der er beskrevet i gymnasiereformen 2017, og som skal oparbejdes hos elever med engelsk på såvel A- som B-niveau i de gymnasiale uddannelser. 

Open Wide træner både grundlæggende mundtlighed og tekstnær analyse og fortolkning af en bred vifte af genrer: fiktion, sagprosa, de helt nye online genrer, som de sociale medier har bragt ind i vores hverdag, og lyrik i form af amerikansk hiphop, der giver eleverne en anderledes vej ind i en verden af rim, rytme og billedsprog. Det er således en bog, der stiler mod at give eleverne basiskompetencer og faglig tyngde og teori, så de har et godt udgangspunkt til at få gang i engelskfaget. Bogens to første kapitler er hermed et kvalificeret bud på et varieret og fagligt solidt grundforløb i engelsk i 1g. 

Bogen henvender sig primært til de første år på ungdomsuddannelserne og er tilpasset gymnasiereformen med øvelser og tekster, der blandt andet giver eleverne mulighed for at arbejde med tekster på engelsk fra andre fagområder, grammatik i forbindelse med tekstlæsning, digitale kompetencer ligesom den indeholder øvelser, hvor eleverne skal reflektere over deres uddannelsesvalg. Open Wide vil dog også kunne anvendes i udskolingen, da der til enhver anvendt tekst i bogen er mange udførligt beskrevne arbejdsopgaver, som varierer både i sværhedsgrad og indhold. De anvendte tekster i bogen er overvejende af nyere dato og omfangsmæssigt begrænsede, så det ikke er nødvendigt at dele teksterne op under læsningerne. De fyldestgørende arbejdsopgaver til tekstmaterialet spænder vidt fra icebreakerøvelser, hvor eleverne får tungen på gled, til grundige og forskelligartede tekstlæsningsøvelser, der stilladserer elevernes tekstlæsning, til kreative skriveøvelser. Flere af opgaverne er suppleret med printklare arbejdsark, og til bogen hører også modulplaner til hvert kapitel, så man som lærer kan finde grydeklare forløb eller bare inspiration til, hvordan enkelte forløb inden for hvert af kapitlerne kan skrues sammen. Disse arbejdsark og modulplaner kan findes på bogens tilknyttede website www.lru.dk/openwide. 

Forfatterne 
Ringe, 2017 

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    24/02/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere