Vislumbres de Bolivia

Vislumbres de Bolivia er et undervisningsmateriale om Bolivia, der primært er tiltænkt spanskelever på stx. 

Titlen Vislumbres de Bolivia (”Glimt af Bolivia”) indikerer, at bogen viser små ’glimt’ af et stort, komplekst og kontrastfyldt land. At give et dækkende billede af Bolivia i én og samme undervisningsbog er ganske enkelt en umulig opgave og er således heller ikke tanken bag dette materiale. Bogen giver et lille indblik i Bolivias forskelligartede landskaber, landets mangfoldige dyreliv og de mange sameksisterende kulturer og traditioner, og bogen kommer med eksempler på politisk uenighed både før og under præsident Evo Morales’ styre. Udover at give eleverne et indblik i Bolivias kompleksitet har materialet til formål at træne eleverne til spanskfagets nye skriftlige eksamensform samt at aktivere eleverne mest muligt via forskellige opgavetyper og forskellige arbejdsformer. 

Bogens 4 tematiske kapitler er opbygget efter følgende princip: der indledes med et antal fotos med korte billedtekster samt elevaktiverende opgaver, og derefter følger lidt længere, sammenhængende tekster (interviews eller korte fortællinger) med dertil hørende opgaver. De korte billedtekster er rigt glosserede og kan dermed læses fra begyndelsen af 1.g, men de kan lige så vel bruges til opbygning af ordforråd og grammatiktræning i 2. og 3.g. De efterfølgende, sammenhængende tekster kan læses af elever med et større kendskab til spansk. Materialet egner sig således til undervisningsdifferentiering, idet både tekster og opgaver varierer i sværhedsgrad. 

Opgaverne er alle markeret med sværhedsgrad 1-3 (1 er lettest, 3 er sværest), og de er forsynet med en beskrivelse af, hvordan de skal udføres (individuelt, parvis eller i grupper), samt hvilke kompetencer opgaverne har til formål at træne (grammatik, opbygning af ordforråd, samtaletræning mv.). 

Opgaverne er konstrueret, så de er mest muligt elevaktiverende, og så de varierer mellem enkelt-, par-, og gruppearbejde eller cooperative learning (CL). Til hvert kapitel hører et antal eksamenslignende opgaver, som svarer til de opgavetyper, man kan finde i delopgave 1 i den nye skriftlige eksamen. Opgaver, hvor eleverne skal udfylde fx et skema eller en krydsogtværs, er markeret med ”Fri kopiering. Vislumbres de Bolivia.”, som angiver, at opgaven frit må kopieres fra bogen. Alle andre steder i bogen gælder reglerne for copyright. Opgaver med grammatisk fokus er markeret med en reference til bogens grammatikkapitel, som indeholder en kort gennemgang af udvalgte grammatiske emner. 

Bogen indeholder desuden en eksamenslignende opgave, der består af en delprøve 1 og 2. Opgaven kan stilles som en 4-timers aflevering, eller de forskellige delopgaver kan inddrages i det skriftlige arbejde i undervisningen. 

Gloselisterne er placeret bagerst i bogen. For at træne læsestrategier opfordres der til, at eleverne først læser teksterne uden at bruge gloselisterne. Eleverne kan forsøge at gætte sig til ordenes betydning ud fra konteksten og billederne, eller de kan lede efter ’transparente ord’, der fx minder om engelske ord. 

Alle fotos (på nær nogle få) og interviews stammer fra en 4 ugers rundrejse i Bolivia i juli 2015. Tak til Arturo Baqueros Dorado for hjælpen med interviews. Tak for til Irene Lindahl for korrekturlæsning. Og tak til mit spanskhold 2dskpx på Allerød Gymnasium, som har afprøvet materialet og givet konstruktiv feedback og ideer til forbedringer. 

Forfatteren, Allerød 2016 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    12/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Spansk
+15