Engelsk B merkantil

Engelsk B retter sig mod EUX merkantil retning.

Bogen indeholder fire dele:

  • UK
  • USA
  • Business and Commerce
  • Toolbox

Kapitlerne om UK og USA behandler nedslag i nationernes historie og fungerer som afsæt for udvalgte aktuelle emner om samfund og kultur. Til disse emner knytter sig tekster af forskellige karakter (fiktion og non-fiktion; tekst, billede og video) på originalsprog (kernestof) med tilhørende, varierede opgaver.

Business and Commerce-delen indeholder afsnit, der omhandler relevante emner inden for udvalgte retninger af den merkantile eux-uddannelse. Der er gennemgang af basisteori til emnerne Advertising, Customer Care, Entrepreneurship, Event Marketing & Event Management, og Applying for a Job. Hvert emne har opgaver tilknyttet.

Toolbox-delen er som navnet antyder en ’værktøjskasse’. Det er et opslagsværk med den særlige funktion, at der ved opgaver i bogen linkes til det relevante afsnit i Toolbox, hvor der er hjælp at hente for eleven. Fx linkes direkte til en analysemodel i Toolbox, hvis opgaven består i at analysere en novelle. 

Forfatter

Kristian Sonne Vilstrup

Redaktør

Lisbeth Skov Hansen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Relaterede materialer

iPraxis
Company Presentation (Merkantil) (B)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn