Africa Unfold

Africa Unfold er en undervisningsantologi om et spændende og ret overset emne, nemlig Afrika i det 21. århundrede. Antologien er tænkt som en døråbner til Afrika, særligt Vestafrika.

Africa Unfold indledes med et baggrundskapitel, hvor scenen sættes med henblik på at skabe en forståelsesramme og en overordnet sammenhæng, historisk såvel som litterært. Herefter følger de enkelte kapitler, tematiseret, så de kan læses i vilkårlig rækkefølge.

Africa Unfold er rettet mod undervisning på Engelsk A- og B-niveau.

Africa Unfold er en undervisningsantologi om et spændende og ret overset emne, nemlig Afrika i det 21. århundrede. Antologien er tænkt som en døråbner til Afrika, særligt Vestafrika. Afrika af i dag er et kontrastfyldt kontinent, som er inde i en rivende udvikling. Mon ikke det er kommet som en overraskelse for mange i vores del af verden, at 1/3 af Afrikas befolkning i dag tilhører middelklassen? Det er måske én af årsagerne til, at Afrika siden årtusindeskiftet er blevet langt tydeligere på den globale scene. Tiden må være inde til at få udvidet horisonten og blive klogere på den omfattende udvikling, der sker i Afrika i disse år, og også til at gøre op med vores tilbøjelighed til at betragte Afrika som et land og ikke et kontinent. Afrika er det næststørste kontinent i verden bestående af 54 selvstændige nationalstater med hver deres befolkning, kultur, historie og udvikling. 

I et område som Vestafrika er landene beslægtet i en grad, som muliggør interessante udblik og sammenligninger. De vestafrikanske lande Nigeria, Ghana, Gambia og Sierra Leone er alle tidligere britiske kolonier og stærkt prægede heraf, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at engelsk er det officielle sprog i disse lande. 

Vi har valgt Nigeria og Ghana som udgangspunkt for antologiens præsentation af Britisk Vestafrika. Nigeria, fordi det er Afrikas folkerigeste land med knap 180 millioner indbyggere (1/6 af alle afrikanere), og fordi det – sammen med Sydafrika – regnes for den mest indflydelsesrige nation i den Afrikanske Union. På det kulturelle område sker der rigtig meget i disse år, og påvirkningen fra nigeriansk litteratur, film og musik rækker langt ud over landets egne grænser. Det er derfor naturligt, at hovedvægten i antologien ligger på Nigeria, hvilket samtidig har den fordel, at eleverne har mulighed for at arbejde i dybden med forholdene i et enkelt land. 

Ghana er til gengæld det afrikanske land, der har den tætteste historiske tilknytning til Danmark, eftersom dele af Guldkysten i det nuværende Ghana var koloniseret af Danmark fra 1658-1850. Desuden er forholdene i landet så stabile, at det er et muligt studierejsemål. 

Det er vores erfaring, at emnet og litteraturen appellerer til gymnasieelever, både i det umiddelbart genkendelige og i det nye og fremmedartede. Ud over at byde på meget undervisningsegnet stof, opfylder dette emne mange af de faglige mål i engelsk, ikke minst engelsk som verdenssprog, historiske og aktuelle forhold i to tidligere britiske kolonier, samt litteraturhistoriske aspekter, herunder postkolonial litteraturteori. 
Aktualitet, autenticitet og indholdsmæssig bredde har været de overordnede mål for os i valget af  ateriale til antologien. Derfor er så godt som alle tekster i Africa Unfold skrevet efter år 2000 og af nigerianske og ghanesiske forfattere. Skrivelysten er stor i disse år med masser af nyudgivelser til følge, så udvælgelsesprocessen har været svær. Ud over de førnævnte mål har de vigtigste kriterier været teksternes litterære kvaliteter, en genremæssig bredde samt teksternes undervisningsegnethed. 

Africa Unfold indledes med et baggrundskapitel, hvor scenen sættes med henblik på at skabe en forståelsesramme og en overordnet sammenhæng, historisk såvel som litterært. Som udgangspunkt for arbejdet med antologien foreslår vi dernæst The Danger of a Single Story af den unge kvindelige forfatter Chimamanda Ngozi Adichie, som med eksempler fra sit eget liv peger på en væsentlig problemstilling, der kan ses som en nøgle til læsningen af nutidig afrikansk litteratur. 

Herefter følger de enkelte kapitler, tematiseret, så de kan læses i vilkårlig rækkefølge. Man kan lægge hovedvægten på et enkelt kapitel eller to, eller sammensætte et forløb med tekster fra alle kapitler, alternativt fokusere på en enkelt forfatter eller genre. Et enkelt kapitel om postkolonial litteratur og litteraturteori skiller sig lidt ud fra resten, idet det lægger op til en skarpere, mere litteraturteoretisk læsning med henblik på Engelsk A og SRP. 

Africa Unfold er rettet mod undervisningen på Engelsk A og B-niveau. Antologien kan bruges både enkeltfagligt og tværfagligt, idet den er tonet mod en studieretning med Samfundsfag A, hvilket kapiteloverskrifterne afspejler. Desuden peger vi på samarbejdsmuligheder med andre fag, f.eks. historie, musik, religion, sprog og mediefag, evt. i forbindelse med SRP, AT og SSO, eller i forbindelse med områdestudier i KS på HF og DIO på HHX. 

Fokuseret læsning er vigtigt for tilegnelsen af nyt stof. Derfor har vi før hver tekst indsat et ikon, hvor der er anført en enkelt ting, som eleven skal lægge mærke til ved læsning af teksten, og som kan bruges i tekstanalysen. Desuden er der konsekvent opgaver til Før- Under- og Efterlæsning. 

Websitet til Africa Unfold (lru.dk/africaunfold) rummer bl.a. ToolBoxes, uddybende materiale, relevante links, oplæg til tværfagligt arbejde med forslag til konkrete emner, samt forslag til videre læsning. 
Dette ikon ved en tekst i Contents indikerer, at der på websitet ligger henvisninger til f.eks. dokumentarfilm, musikvideoer, TV-programmer eller digtoplæsninger. 

Vores håb er, at Africa Unfold kan bidrage til – med læreplanens ord – "at eleverne opnår viden om … andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, og at deres forståelse af egen kulturbaggrund dermed udvikles… [samt] at eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser." (Læreplanen for Engelsk A – stx, juni 2013). 

Til sidst vil vi rette en stor tak til vores familier for inspiration, tålmodighed og støtte, til vores elever, kolleger og skolens ledelse for interesse, input og gode rammer, samt – last but not least – til vore forlæggere for at tro på ideen! 

ANNE HESS THAYSEN OG LISE DEBEL CHRISTENSEN 
Holstebro Gymnasium og HF, foråret 2015 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    18/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere