Culture at Hand

Ekstramateriale til Culture at Hand findes her: www.lru.dk/cultureathand

Culture at Hand er en tekstantologi, der fokuserer på kulturer i forskellige kontekster.

Bogen tager udgangspunkt i læreplanen for HF’s Engelsk B, men målgruppen er også STX, andre ungdomsuddannelser og voksenuddannelserne. Bogen er velegnet til tværfagligt samarbejde. Materialet præsenterer nye og skæve vinkler på temaerne: ’Digital Cultures’, ’Gangs, Drugs and Prostitution’, ’Relationships’, ’New York, Fear and Lies’, ’Subcultures’ og ’India’. Teksterne appellerer til elever på ungdomsuddannelserne.

Alle kapitler indeholder tekster fra forskellige genrer, og de giver indblik i kultur, samfund og historie, ligesom der trækkes linjer til lokale og globale forhold.

Alle tekster er forsynet med gloser og varierende og kreative arbejdsspørgsmål, der er inspireret af forskellige læringsstile.

Arbejdsspørgsmål til teksterne er baseret på tre overordnede kategorier: Text based activities, Cooperative activities, IT activities. Opgaverne har en passende balance mellem mundtlige og skriftlige øvelser med fokus på kreative opgaver.

Culture at Hand er en tekstantologi, der fokuserer på kulturer i forskellige kontekster. Bogen udspringer af et ønske om at arbejde med tekster, der i høj grad appellerer til kursisterne, og samtidig indfrier kravene på engelsk B-niveau. 

Mine erfaringer viser, at kursisterne bidrager langt mere i undervisningen, når teksterne på et eller andet plan berører deres eget liv som det f.eks. er tilfældet med onlinedating. 
Målgruppen for bogen er ungdoms- og voksenuddannelserne, idet teksterne spænder lige fra fattigdom i Indien til onlinedating. Bogen præsenterer nye og skæve vinkler i temaerne: ”Digital Cultures”, ”Gangs, Drugs, and Prostitution”, ”Relationships”, ”New York, Fear and Lies”, ”Subcultures” og ”India”. Tillige tilbyder bogen som noget ganske nyt arbejdsspørgsmål til udvalgte film, der er knyttet til hver af de i alt seks temaer. 

Bogens arbejdsspørgsmål er inddelt i tre overordnede kategorier. Fælles for alle tre kategorier er, at de lægger op til engagerede diskussioner, fokuseret tekstanalyse og fortolkning samt kreative skriveøvelser. Kategorierne er som følger: 
• Text based activities 
• Cooperative activities 
• IT activities 

Formålet med at inddele arbejdsspørgsmålene i tre overordnede kategorier er at sætte fokus på undervisningsdifferentiering samt skabe et overblik over de forskellige læringsrum. Som titlen antyder, er bogens omdrejningspunkt kultur i forskellige kontekster. Samlet set giver bogen indblik i kultur, samfund og historie, ligesom der trækkes linjer til globale og lokale forhold. 

I valget af tekster er der lagt vægt på udgangspunktet om, at teksterne skal formå at ryste elevernes visheder gennem provokerende og tankevækkende perspektiver. Bogen indeholder en bred vifte af genrer: fiktion, sagprosa, lyrik og digitale medier. Kort sagt: Culture At Hand er en bredt-favnende tekstantologi,  der tilstræber at træne eleverne i kernefaglige kompetencer gennem kreative og udfordrende opgaver og tekster. 

Der skal lyde mange tak til forlaget Lindhardt og Ringhof, Ulla Benzon Malmmose og Eva Pors for deres støtte og feedback, og sidst, men ikke mindst, kolleger og kursister på HFC Efterslægten for hjælp og inspiration. 
Metin Vardar, forår 2016 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere