Kultur und Wirtschaft

Bogen indeholder interviews med personer fra ni virksomheder i Tyskland, Østrig og Schweiz. De findes også som film nedenfor med danske/tyske undertekster.

Virksomhederne er valgt med henblik på at formidle et billede af den aktuelle situation for erhvervslivet i de tre lande.

Film og interviews er lavet i sommeren 2014 – der er ikke anvendt manuskript, så sproget er autentisk og naturligt.

Vi besøger blandt andre: Alfred Ritter GmbH, Rotkäppchen GmbH, Flensburger Brauerei GmbH, fritz-kola GmbH og Weleda AG. Hvert interview har et fyldigt afsnit med både forståelsesopgaver og opgaver af mere erhvervsmæssig karakter.

Bagest i bogen et afsnit om kulturteori af Mette Andreasen.

Bogen dækker bekendtgørelsens krav til erhvervsstof i tysk (HHX), men egner sig fint til alle gymnasiale uddannelser (2. og 3. år). 

Bogen "Kultur und Wirtschaft" indeholder interviews med personer fra ni virksomheder i Tyskland, Østrig og Schweiz. Interviewene findes også som film på www.lru.dk/kulturwirtschaft med danske eller tyske undertekster. 

Virksomhederne er bl.a. valgt med henblik på at formidle et billede af den aktuelle situation for erhvervslivet i de pågældende lande. 

Interviewene er optaget i foråret og sommeren 2014. I forbindelse med optagelserne er det vigtigt at understrege at der ikke har været anvendt manuskript. Sproget er autentisk og naturligt. 
Alle interviewene er lavet med spørgsmål som dog er klippet fra for at få personen til at træde tydeligere frem. En vanskelig glose fra ét interview anføres igen i gloselisten uanset om den allerede har været nævnt tidligere. 

Der vil enkelte steder i manuskriptet/underteksterne forekomme afvigelser fra det talte interview, men på intet tidspunkt indholdsmæssige uoverensstemmelser. 

De ni interviews foregår hos: 
Alfred Ritter GmbH & Co. KG (chokoladeproducent) 
Doppelmayr GmbH (producent af skilifter m.m.) 
Rotkäppchen GmbH (mousserende vin) 
Flensburger Brauerei GmbH & Co. KG (bryggeri) 
Victorinox AG (schweizerknive m.m.) 
Novescor GmbH (økologisk isproducent) 
fritz-kola GmbH (producent af læskedrikke) 
Weleda AG (naturkosmetik m.m.) 
Modellbau Hermann Siegen GmbH (underleverandør til bl.a. automobilindustrien) 
Derudover et interview om kulturforskelle med Martin Groh, Jula Hoffmann og Jacob Chammon. 
 
De enkelte kapitler indeholder følgende: 
udskrift af interview på tysk/dansk 
gloseliste 
opgaveforslag 
 
Sidst i bogen et afsnit om kulturteori og et appendix med diverse gloselister. 

Eleven/kursisten har mulighed for individuelt at arbejde med det enkelte interview enten hjemme eller i forbindelse med undervisningen. Formålet med filmen er at det talte sprog styrkes gennem billedsiden, men da de enkelte elever/kursister ofte arbejder i forskelligt tempo, anbefales det at lade eleven/kursisten selv se interviewet (eller nogle sekvenser) mere end én gang. 
Der er opgaver inden, under og efter hvert enkelt interview. Indledningsvis testes elevens/kursistens forståelse. Efterfølgende opgaver har en mere erhvervsmæssig karakter. Det er dog et lærerskøn hvordan opgaverne bedst anvendes. 

"Kultur und Wirtschaft" er tiltænkt tyskelever/kursister inden for de gymnasiale uddannelser (2. og 3. år) på HHX, HTX og STX. Teksterne kan anvendes af alle der beskæftiger sig med tysk. 
Bogen er velegnet til at dække bekendtgørelsens krav til erhvervsstof i tyskundervisningen (HHX). Derudover har bogen et afsnit om kulturteori og vil derfor ud over faget tysk også kunne være velegnet i faget kulturforståelse, til DIO, SRP og AT-forløb. 
Bog og film kan også købes som flexbog på Gymportalen.dk 

Her skal lyde en stor tak til: 
– tyskkollega Anette Hansen der har hjulpet med udarbejdelse af arbejdsopgaver og konstruktiv kritik 
– kollega Mette Andreasen der har skrevet afsnittet om kulturteori 
– Studenterkurset i Sønderjylland for økonomisk støtte til projektet 
– International Business College i Aabenraa for lån af teknisk udstyr 
 
Forfatterne 
Maj 2015 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    09/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Tysk
+12