The Magic of Learning

Ekstramateriale til The Magic of Learning findes her: www.lru.dk/magicoflearning

The Magic of Learning er en antologi med et varieret udbud af nyere fiktive, ikke-fiktive engelske og amerikanske tekster. De tilhørende opgaver lægger op til en varierende undervisning med høj elevaktivitet og synlige læreprocesser.

Målet er at give eleverne sikre elementære færdigheder i læsemåder, tekstforståelse, analyse og formidling af forskellige genrer samtidig med, at deres oplevelse af styrke, glæde og selvtillid inden for engelskfaget øges.

Teksterne repræsenterer forskellige genrer og sværhedsgrader med emnerne: ’Culture and Learning’, ’The Workshop of the English Crime Writer’, ’Reading: Your Way to Yourself and the World’ og ’Self-Esteem and Empowerment’.

Det undervisningsmateriale, der her præsenteres, er beregnet til undervisning i engelsk i de videregående uddannelser som gymnasiet, hf, hhx m.m. 

Tekstvalget udgøres af et varieret udbud af nyere engelske og amerikanske tekster, fiktive og ikke-fiktive, repræsenterende forskellige genrer og sværhedsgrader. 
Som helhed er der lagt op til en undervisning, hvor aktivitet, selvstændighed og synlige læreprocesser er i centrum. 

I valg af emner, tekster og arbejdsopgaver sigtes der mod to mål: 

1) At give de studerende sikre elementære færdigheder i læsemåder, tekstforståelse og formidling. 
2) At udvide de studerendes oplevelse af styrke, glæde og selvtillid ved at blive vidende, aktive mennesker. 

Som indledning til hvert afsnit er der en oversigt over de tekster, fokuspunkter og aktiviteter, der kan arbejdes med. Målet med dette har været at tydeliggøre de forskellige vinkler på de undervisnings- og læringssituationer, der lægges op til og at inddrage de studerende i deres egen læring ved at gøre det klart, hvad der foregår, og hensigten med det. 

Tekster og arbejdsopgaver er inddelt i emner: 

• Culture and Learning. 
• The Workshop of the English Crime Writer. 
• Reading: Your Way to Yourself and the World. 
• Self-Esteem and Empowerment. 

Bogen kan anvendes på mange måder i hele uddannelsesforløbet. Små ugler i indholdsfortegnelsen markerer sværhedsgraden. Man kan læse alle dele og finde sammenhæng og udvikling i forløbet, eller man kan vælge at differentiere undervisningen og vælge de afsnit ud, der er mest relevante i en given situation, f.eks. vejledning i at lære – “The Pleasures of Study”- ved studiestart. 

Bogen er ligeledes velegnet til samarbejde mellem fagene, fordi emnerne har berøringspunkter til mange andre fag. 

Med sine klare mål og aktivitetsbeskrivelser er bogen desuden let at gå til for selvstuderende. Der forklares omhyggeligt, hvilken vej man skal gå, og hvor man skal hen med sit arbejde. 

Alle tekster er forsynet med optakter på dansk, der kan bruges til afsæt for læsning af teksterne og som oversættelsesopgaver. Der er endvidere arbejdsopgaver på engelsk (activities), genrebetegnelser, gloser, henvisninger til videre studier på nettet. 

Via websiden lru.dk/magicoflearning kan man blive henvist til supplerende materiale, f.eks. film. På lru.dk/magicoflearning er der også et link til bogens lydside, hvor udvalgte tekster bliver læst op. Disse er markeret med et headset-ikon i indholdsfortegnelsen. 

Vi håber, der i arbejdet med bogen opstår både faglig dygtighed og personligt selvværd. 

Ulla Krusaa og Elisabeth Skov 
September 2014 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere