Cultura y negocios en España

Cultura y negocios en España er en ny udgivelse af forfatteren til ’Gente que cuenta’. Denne gang er han atter draget til Spanien for at filme og interviewe mennesker fra forskellige virksomheder.

Vi møder Bestseller, Ibecosol, Nielsen & Partners, Osborne, Oticon, Quaderna Vía og Luna Christofi. Bogen dækker bekendtgørelsens krav til erhvervsstof på hhx. Den kan også anvendes i faget kulturforståelse, til DIO, SRP og AT -forløb.

De seks virksomheder er bl.a. valgt med henblik på at formidle et billede af den aktuelle situation for spansk erhvervsliv. 

”Cultura y negocios en España”
er en bog, der indeholder interviews med personer fra seks virksomheder i Spanien. Interviewene findes som film på www.lru.dk/Culturaynegocios med både danske og spanske undertekster. 

Bog og film kan også købes som e-bog på Gymportalen.dk De pågældende virksomheder er bl.a. valgt med henblik på at formidle et billede af den aktuelle situation for spansk erhvervsliv. 

De ni interviews er optaget i Spanien i efteråret 2011. I forbindelse med optagelserne er det vigtigt at understrege, at der ikke har været anvendt manuskript. Sproget er autentisk og naturligt. 

Alle interviews er lavet med spørgsmål, som dog er klippet fra for at få personen til at træde tydeligere frem. Der vil nogle steder i manuskriptet/underteksterne forekomme afvigelser fra det talte interview, men på intet tidspunkt indholdsmæssige uoverensstemmelser. 

De ni interviews foregår hos: 
Bestseller España (dansk tøjproducent) 
Ibecosol (spansk producent af grillkul) 
Nielsen & Partners (marketing) 
Osborne (sherry m.m.) 
Oticon (dansk producent af høreapparater) 
Quaderna Vía (økologisk vinproducent) 
Luna Christofi (fodboldkommentator hos TV3) 
 
De enkelte kapitler indeholder følgende: 
– udskrift af interviews på spansk/dansk 
– gloser 
– forslag til diskussionspunkter 
– til slut i bogen et afsnit om kulturteori 

Eleven/kursisten har mulighed for individuelt at arbejde med det enkelte interview enten hjemme eller i forbindelse med undervisningen.  

Formålet med filmen er, at det talte sprog styrkes gennem billedsiden, men da den enkelte elev/kursist ofte arbejder i forskelligt tempo, anbefales det at lade eleven/kursisten selv se interviewet (eller nogle sekvenser) mere end én gang. 

Enkelte punkter under afsnittet med opgaver tester elevens/kursistens forståelse af det enkelte interview, medens andre opgaver har en mere ”erhvervs-mæssig karakter”. Det er dog et lærerskøn, hvordan opgaverne bedst anvendes. 

”Cultura y negocios en España” er tiltænkt spanskelever/kursister inden for de gymnasiale uddannelser (3. år) på handelsgymnasier, almene gymnasier, hf, aftenskoler og andre, der allerede har været igennem et begyndersystem og tilegnet sig et basalt ordforråd. Teksterne kan læses af alle, der beskæftiger sig med spansk. 
Bogen er velegnet til at dække bekendtgørelsens krav til erhvervsstof i spanskundervisningen (HHX). Derudover har bogen et afsnit om kulturteori, så den ud over spansk med fordel også vil kunne anvendes i faget kulturforståelse, til DIO, SRP og AT-forløb. 

Her skal lyde en stor tak til: 
– spanskkollega Ricardo García Castaňeda (GADIR, Cádiz), der har hjulpet med udskrift af interviews, korrekturlæsning m.m.  
– spanskkollega Conchita Jørgensen, der har hjulpet med udarbejdelse af arbejdsopgaver, korrekturlæsning og konstruktiv kritik 
– rektor Niels Leth-Sørensen fra Studenterkurset i Sønderjylland for hjælp med oversættelse fra spansk til dansk, korrekturlæsning, konstruktiv kritik og afsnittet om kulturforskelle 
– International Business College, Aabenraa for lån af teknisk udstyr Hvis kolleger har forslag til ændringer eller opdager konkrete fejl, må man meget gerne rette henvendelse til forlaget eller undertegnede. 

Forfatterne 
marts 2013 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    26/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Spansk
+15