Finanskrisen

Ekstramateriale til Finanskrisen findes her: www.lru.dk/finanskrisen-web

I Finanskrisen udreder en række eksperter finanskrisens grundlæggende træk og årsager. Bogen rummer en længere række videointerviews med professorer, økonomer og finansielle aktører, bl.a. giver Asger Aamund og Preben Wilhjelm hver deres syn på sagen.

Bogen giver eleverne det fulde overblik over den største økonomiske krise siden 1930’erne og en forståelse af, hvordan finansielle bobler kan slå pusten ud af et samfund.

På bogens website findes videointerviews med eksperterne

»Dette er den mest seriøse finanskrise siden 1930‘erne. Ja, hvis ikke nogensinde.« 
SIR MERVYN KING, TIDLIGERE CHEF I DEN BRITISKE CENTRALBANK BANK OF ENGLAND 
 
Velkommen. Du læser nu de første linjer af en bog om finanskrisen. En krise, der ramte verden i slutningen af 00’erne og er det største økonomiske tilbageslag siden Den Store Depression (1929-1933). Uroen begyndte på det amerikanske boligmarked i 2007 og bredte sig over Atlanten i løbet af 2008. Finanskrisen påvirkede adskillige landes statsfinanser og befolkninger, og som mange mærkede på egen krop, blev Danmark også kraftigt påvirket af den finansielle nedsmeltning. Formuer skrumpede ind på grund af nedturen på aktie- og boligmarkedet, og omkring 200.000 danskere var i en kortere eller længere periode ramt af arbejdsløshed. Alt i alt kostede finanskrisen Danmark cirka 400 mia. kr. Det er endda et konservativt skøn, siger økonomiprofessoren Jesper Rangvid, der var formand for et af regeringen nedsat udvalg, som brugte halvandet år på at udrede og forklare finanskrisens årsager. 

Politikerne giver forskellige forklaringer. I Venstre og Det Konservative Folkeparti, der sad ved magten op gennem 00‘erne, lægger man vægt på, at det internationale finanssystems sammenbrud selvfølgelig påvirkede Danmark, der har en åben og lille økonomi, dybt afhængig af de internationale konjunkturer. Globaliseringen, den øgede samhandel og de frie kapitalbevægelser har gennem de seneste 20-25 år integreret den globale økonomi, og dermed vil en krise i USA og i det internationale finansielle system ramme Danmark. Ja, faktisk havde den borgerlige regering afdraget på statsgælden i de gode år, og på den måde rustet Danmark mod en krise, påpeger borgerlige politikere. På venstrefløjen er man enig i betragtningen om den udefrakommende påvirkning af dansk økonomi, men man indvender, at VK-regeringen forstærkede krisen i Danmark, fordi den havde givet “ufinansierede” skattelettelser til de rigeste danskere og liberaliseret lånevilkårene i en tid, hvor samfundsøkonomien var på vej mod en overophedning. Så hvad skal man tro? Og hvad er nuancerne i disse fremstillinger? 

I denne bog udreder en lang række eksperter krisens årsager, og den daværende VK-regering står også for skud. Dels fordi, siger eksperter, at den førte en alt for lempelig finanspolitik i 00’erne, dels fordi den indførte en ny, tvivlsom låneform i 2003, nemlig det afdragsfrie lån. Men mange andre bærer også et ansvar. Bankerne, der lånte for store beløb ud til ejendomsspekulanter, glemte at foretage grundige kreditvurderinger og gamblede på de internationale finansmarkeder. Finanstilsynet, der overså, at danske banker var usunde. Og ikke mindst den danske befolkning som valgte afdragsfrie lån, tog lån i husenes friværdi og begyndte at spekulere i aktier på et tidspunkt, hvor markedet var kraftigt på vej op. 

Når du har læst bogen, skulle du gerne have en fornemmelse af finanskrisens grundlæggende træk: 

• Hvad er krisens hovedårsager? 
• Hvorfor bredte krisen sig fra USA til hele verdensøkonomien? 
• Og hvor stort et ansvar bærer danske politikere for, at vi herhjemme opbyggede en stor boligboble? 

God læselyst 
Daniel Hedelund og Lasse Vøge 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    29/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15