From Apartheid to Zefside

Antologien From Apartheid to Zefside samler et bredt udsnit af tekster i forskellige genrer og stilarter. Fordelt over to kapitler beskæftiger teksterne sig med henholdsvis tiden under og efter apartheid i Sydafrika med et særligt fokus på menneskelige skæbner og identitet. Forfatterne tæller blandt andre Rayda Jacobs, Nadine Gordimer, Richard Rive, Alan Paton, John Matshikiza og Die Antwoord.

Gloseret og med elev-aktiverende arbejdsopgaver, der lægger op til tekstnærhed og refleksion. Rig mulighed for perspektivering mellem teksterne. Egner sig fint til tværfaglige forløb med historie og samfundsfag.

Som musikvideoen til Dis Iz Why I’m Hot (2012) starter, kan man høre de første linjer af den sydafrikanske nationalsang sunget med lillepigestemme, mens et skilt kækt erklærer, at Sydafrikas historie kan opsummeres som Nelson Mandela, District 9 og Die Antwoord. 

Die Antwoord – som også er afsendere på videoen – er klart bevidste om, at de fra og med deres single Zefside (2010) har haft et stort internationalt – primært vestligt – publikum, og som mange af de ting gruppen producerer, er udsagnet da også en tongue-in-cheek karikatur af vestlige opfattelser af Sydafrika. 

Når vi i vesten beskæftiger os med Sydafrika, beskæftiger vi os hurtigt med apartheid, og når vi beskæftiger os med apartheid, beskæftiger vi os hurtigt med Nelson Mandela. Mere end nogen anden er han billedet på kampen mod apartheid og på arbejdet med at forene en splittet nation efter apartheids fald. 

Men er det så udsagnet? Sydafrikas historie er én tredjedel apartheid – personificeret ved dets fremmeste modstander – og to tredjedele popkultur? Eller er det tre tredjedele apartheid? 
Science-fiction filmen District 9 (2009) er en klar analogi på raceadskillelsen under apartheid, og Die Antwoord forholdes hele tiden – af sig selv og andre – til apartheid. Som hvide kunstnere der approprierer sort kultur i Sydafrika, er de svære at diskutere uden at diskutere apartheid. 

Sydafrika er meget og mere end bare apartheid, men den over 40 år lange systematiserede raceadskillelse har mere end noget andet været med til definere landets nyere historie samt præge samfundet og indbyggernes selvforståelse. 

Denne bog søger at forstå tiden under og efter apartheid med en klar humanistisk tilgang til emnet. Fokus er på menneskelige skæbner, på race, på identitet og på selvforståelse samt på fremstillingen af disse. Politikere som Verwoerd, de Klerk og Mandela der var med til at definere apartheid og kampen mod samme, er skubbet lidt i baggrunden til fordel for de mennesker, som er blevet påvirket af apartheid – både under og efter. 

Som navnet antyder fokuserer kapitlet Life and Struggle During Apartheid på tiden under apartheid og på hvordan styreformen påvirkede almindelige sydafrikaneres liv. Afsnittet indeholder en blanding af noveller og artikler, og der gives et grundigt billede af undertrykkelsens voldelige konsekvenser for de sorte og farvede sydafrikanere og manges ønske om at tilhøre en anden race samt af den frygt og isolation apartheid også skabte hos den hvide del af befolkningen. 

Anden del – Reconciliation and Identity Crisis After Apartheid – handler i høj grad om, hvordan hvide og sorte skal finde både sig selv og hinanden efter apartheid. Sorte begår forbrydelser mod hvide som hævn for mange års undertrykkelse, og hvide approprierer sort kultur som svar på deres egen fremmedgørelse. En ny nationalsang opstår som et kompromis, og opførelsen af mure hyldes i et Sydafrika i identitetskrise og – måske – på randen af folkemord. 

For en lærer som aldrig har kørt et forløb om Sydafrika, er bogen et rigtigt godt sted at starte, og for lærere som kender emnet er den et spændende supplement og forhåbentligt et frisk pust. Der er et godt og repræsentativt udsnit af tekster i forskellige genrer og stilarter, som kommer vidt omkring race- og identitetsproblematikkerne i Sydafrika både under og efter apartheid. 

En særlig tak skal gå til Alikka Winkel for hendes hjælp i processen. 
NIELS-MARTIN TRIER JOSEFSEN, 
Esbjerg 2015 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    29/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere