Gente que cuenta

”Gente que cuenta” består af otte interviews optaget i Spanien i løbet af sommeren 2008. De otte interviews præsenterer unge og voksne mennesker med forskellig baggrund fra forskellige egne i Spanien og Latinamerika. 

I forbindelse med optagelserne er det vigtigt at understrege, at der ikke har været anvendt manuskript. 

Sproget er autentisk, og der er tale om hverdagssprog med almindelige talemåder og vendinger. 

Der er ikke noget gennemgående tema i bogen – kun at der er tale om mennesker, der hver især har et budskab og en historie. Man kan arbejde individuelt med de enkelte interviews, og det er ikke nødvendigt at tage afsnittene i kronologisk rækkefølge. 

Alle interviews er lavet med spørgsmål, som dog er klippet fra for at få personen til at træde tydeligere frem. En vanskelig glose fra ét interview anføres igen i gloselisten uanset om den allerede har været nævnt tidligere. 

Indhold 

De otte interviews handler om: 
Malene, der fortæller os om sit arbejde i et marketingbureau midt i Madrid. Vi hører, hvad hun laver i sin fritid, om tiden efter 11. marts 2004… 
Ricardo, der underviser på en sprogskole for udlændinge i Cádiz. Han fortæller om sit arbejde, sine drømme og om sin kamp for at få råd til at købe egen lejlighed… 
Anna, der delagtiggør os i de tanker, som optager en ung katalaner…  
Eugenio, der stammer fra Mexico City, men optræder på Ramblaen i Barcelona… 
Maider fra San Sebastian, der introducerer os til baskisk historie og kultur med vægt på sproget og maden… 
Emiliano, der som livredder opholder sig halvdelen af året i Spanien og den anden halvdel i sit hjemland Argentina… 
Cristina fra El Puerto de Santa María. Hun arbejder som guide hos sherryfabrikken Osborne… 
Karim, der er vendt tilbage til den spanske enklave Melilla i Nordafrika, hvor han beretter om de fem kulturer… 
 
De enkelte interviews indeholder følgende: 
• tekst 
• gloser 
• forskellige opgaver til forståelse af interview 
• Preguntas 1 (tekstnær opgave), Preguntas 2 (spørgsmål af bredere karakter) 
• to oversættelser af forskellig sværhedsgrad 
• billedbeskrivelse 
 
Bogen indeholder bagerst en dvd med de otte interviews. Eleven/kursisten har mulighed for individuelt at arbejde med det enkelte interview enten hjemme eller i forbindelse med undervisningen. Formålet med dvd’en er, at det talte styrkes gennem billedsiden, men da den enkelte elev/kursist ofte arbejder i forskelligt tempo, anbefales det at lade eleven/kursisten selv se interviewet (eller nogle sekvenser) mere end én gang. 

Flere øvelser kan bruges som individuelle opgaver, mens andre mere lægger op til at være par-opgaver, hvor én er A og en anden B. Oversættelsesstykkerne har forskellig sværhedsgrad, hvor eleven/kursisten vælger det niveau, der passer bedst i den pågældende situation. Oversættelserne kan evt. bruges til skriftlig gennemgang i klassen eller som skriftlige afleveringsopgaver. Dette gælder ligeledes for flere af de øvrige opgaver specielt i ”Preguntas 2”. Det er dog et lærerskøn, hvordan opgaverne bedst anvendes. 

Hvis dvd’en vises på holdet, er der mulighed for at standse filmen på et interessant sted og lade eleverne/kursisterne beskrive stillbilledet. Der er også mulighed for at diskutere, hvad der er blevet sagt på det pågældende sted eller måske hvad der sker efter den viste situation. 
Rollespillene samt listen til billedbeskrivelse bagerst i bogen er tænkt som et supplement til de enkelte interviews, men vil også kunne anvendes selvstændigt med henblik på træning af ordforråd/tal ved bestilling af hotelværelse, besøg på restaurant, køb af togbillet m.m. 

Målgruppe 

”Gente que cuenta” er tiltænkt spanskelever/kursister inden for de gymnasiale uddannelser på gymnasier, handelsgymnasier, VUC, aftenskoler og andre, der allerede har været igennem et begyndersystem og tilegnet sig et basalt ordforråd. 
Sproget i de enkelte interviews er af forskellig sværhedsgrad. I interviewet med Cristina vil man opleve et sprog, der for det første bliver talt meget hurtigt og for det andet med en typisk andalusisk udtale. Her må man i tvivlstilfælde gribe til manuskriptet. Emiliano fra Buenos Aires har til tider en meget karakteristisk argentinsk udtale. Også her vil eleven/kursisten kunne forstå indholdet med hjælp fra teksten. 
Der vil enkelte steder i manuskriptet kunne forekomme nogle få afvigelser fra det talte interview, men på intet tidspunkt indholdsmæssige uoverensstemmelser. 

Her skal lyde en stor tak til 
spanskkollega Conchita Jørgensen, der har hjulpet med korrekturlæsning, udskrift af interviews m.m. 
rektor Niels Leth-Sørensen fra Studenterkurset i Sønderjylland for korrekturlæsning og konstruktiv kritik. 
Studenterkurset i Sønderjylland for økonomisk støtte til projektet. 
International Business College i Aabenraa for lån af teknisk udstyr. 
 
Hvis kolleger har forslag til ændringer eller opdager konkrete fejl, må man meget gerne rette henvendelse til forlaget eller undertegnede. 

Dan Albertsen 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    06/04/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Spansk
+15