Gramática de uso básica

Gramática de uso básica er en anvendelsesorienteret opslagsgrammatik til spansk på alle niveauer i gymnasiet. Enkel og let tilgængelig med mange konkrete eksempler.

Grammatikken lægger vægt på de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse. Den giver svar på spørgsmål om de basale regler for udtale, trykregler, fænomenet overtrækning og om regler for ordklassernes bøjning og anvendelsmuligheder. Vanskelige emner, som fx genitiv-konstruktionen, brugen af muy og mucho, dativstyrende verber (gustar-verber), de mest gængse verbalperifraser og sætningsforkortelser (fx al + infinitiv) behandles særskilt. Det spanske que, anvendelsen af diminutiv samt tiltaleformerne tú og usted har også deres plads i grammatikken. Passiv med ser og participium samt nogle basale se-konstruktioner behandles også for sig selv. I kapitlet om datid berøres kort nogle adverbialers indflydelse på valget af præteritum og imperfektum. Imperativ samt de mest basale regler for anvendelse af konjunktiv behandles tillige særskilt.

Gramática de uso básica kan bruges sammen med Viva la vida eller andre grundbogssystemer i spansk.

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    06/04/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Spansk
+15