Junge Stimmen aus Deutschland

Hvordan er det at være ung i Tyskland? Junge Stimmen aus Deutschland indeholder autentiske interviews med 10 unge mennesker i gang med uddannelser og jobs i 7 forskellige byer i Tyskland, samt Aabenraa.

Til hvert interview hører en udskrift af interviewet, gloseliste samt opgaveforslag. De filmede interviews findes på bogens site med både danske og tyske undertekster.

Bogen indeholder opgaver både til før og efter hvert enkelt interview og inddrager bl.a. web-værktøjer. De indledende opgaver styrker elevens forforståelse og den mundtlige sprogproduktion. Efterfølgende er der opgaver til læse- og lytteforståelse samt opgaver om grammatiske emner. 

Da opgaverne er udarbejdet på baggrund af autentisk materiale fra forskellige egne i Tyskland, tydeliggøres sammenhængen mellem kultur og sprog. Grammatikopgaverne tager udgangspunkt i en funktionel tilgang til sproget, og alle opgaverne er kontekstbasererede.

Bogen er velegnet til alle ungdomsuddannelser på både 1., 2. og 3. år.

Ekstramateriale til Junge Stimmen aus Deutschland findes her: www.lru.dk/jungestimmen

Bogen ”Junge Stimmen aus Deutschlan” indeholder interviews med ti unge mennesker i færd med mange forskellige uddannelser og jobs i syv forskellige byer i Tyskland samt Aabenraa i Danmark. Interviewene findes også som film pa www.lru.dk/jungestimmen med danske eller tyske undertekster. 

Interviewene er optaget i efteråret 2015 og foråret 2016. Der har i forbindelse med optagelserne ikke været anvendt manuskript, hvilket gør sproget autentisk og naturligt. Alle interviewene blev optaget på baggrund af spørgsmål som dog er klippet fra for at få personen til at træde tydeligere frem. 

De otte interviews er med: 
Jonas Nicolai Brakow og Siri Jürgensen (Apenrade/Aabenraa) 
Sophia Schirmer (Hamburg) 
Matthias Etling (Marburg) 
Behlul Demircan (Kassel) 
Hannes Gerlach (Tubingen) 
Veronika Kulzer (Munchen) 
Swane Lüpper og Felix Ber (Dresden) 
Lukas Wuermeling (Berlin) 

De enkelte kapitler indeholder følgende: 
Udskrift af interview 
Gloseliste 
Opgaveforslag 

Eleven/kursisten har mulighed for individuelt at arbejde med det enkelte interview enten hjemme eller i forbindelse med undervisningen. Formålet med filmene er at det talte sprog styrkes gennem billedsiden, men da de enkelte elever/kursister ofte arbejder i forskelligt tempo, anbefales det at lade eleven/kursisten selv se interviewet (eller nogle sekvenser) mere end en gang. 

Gloselisten til det enkelte interview indeholder alle relevante gloser, uanset om de har været nævnt tidligere. 

Der er opgaver før og efter hvert enkelt interview. De indledende opgaver styrker elevens forforståelse og den mundtlige sprogproduktion. Efterfølgende er der opgaver til læse- og lytteforståelse og desuden til grammatiske emner. Da opgaverne er udarbejdet pa baggrund af autentisk materiale, tydeliggøres sammenhængen mellem kultur og sprog. Grammatikopgaverne tager udgangspunkt i en funktionel tilgang til sproget, og alle opgaverne er kontekstbaserede. Der veksles mellem induktive og deduktive arbejdsformer, og i de fleste kapitler inddrages web 2.0-værktøjer. I forbindelse med udarbejdelsen af opgaverne er der taget højde for de kommende ændringer af den skriftlige eksamensopgave pa tysk niveau A (eksamensterminen maj/juni 2017), som også inddrager lyd- og videooptagelser og som bl.a. tester elevernes evne til at læse/forstå en tekst samt elevernes sprogfærdighed og deres viden om sprog og grammatik. Det er dog vigtigt at understrege, at de grammatiske øvelser i bogen skal forstås som et supplement til grammatikundervisningen. 
Her er ikke tale om en egentlig grammatik. 

”Junge Stimmen aus Deutschland” er tiltænkt tyskelever/kursister inden for de gymnasiale uddannelser (1., 2. og 3. år) på STX, HHX og HTX. Teksterne kan anvendes af alle der beskæftiger sig med tysk. 

Her skal lyde en stor tak til: 
International Business College i Aabenraa for lån af teknisk udstyr 

Forfatterne 
Juni 2016 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    08/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere