På sporet af Romerriget

Ekstramateriale til På sporet af Romerriget findes her: www.lru.dk/paasporetafromerriget

Denne udgivelse udgør et kort og let tilgængeligt undervisningsforløb om Romerriget.

På sporet af Romerriget er lige til at gå til:

Hvert kapitel indeholder materiale til ét undervisningsmodul med tekst og kilder. I starten af kapitlerne er der forslag – der er forskellige fra kapitel til kapitel – til, hvordan den individuelle forberedelse kan foregå.

Bogen præsenterer til slut også opgaver og idéer til, hvordan man kan arbejde med alle kapitlerne.

Denne lille bog er først og fremmest skrevet til de elever, der skal bruge den. Det vil sige, at jeg har valgt emner, tekster og stil, som særligt har appelleret til mine egne elever (og til mig selv). Derfor er bogen præget af fortællende historie med dramatiske magtkampe og myter. Selv om den politiske historie således er i centrum, kan man ikke komme uden om slægtens og religionens betydning og da slet ikke slaverne. Disse emner er behandlet i kapitel 9 og 10, som man kan inddrage, når det passer ind i undervisningen. 

Bogen henvender sig imidlertid også til den lærer, der ønsker et kompakt og let tilgængeligt forløb om Romerriget. Den er skrevet med didaktisk sigte. Derfor: 

• indeholder hvert kapitel materiale til et undervisningsmodul: Kort brødtekst og kilder eller synspunktsmateriale, som læreren kan vælge ud af, alt efter hvor lang tid der er til rådighed. Kapitel 1 og 2 har dog ingen kildetekster knyttet til sig og kan enten læses sammen eller bruges til generel introduktion til emnet. 

• begynder hvert kapitel med forslag til, hvordan den individuelle forberedelse kan foregå. Forslagene til forberedelsen er redegørende og knytter sig tæt til brødteksten. 

• har hvert kapitel et fokus, angivet i bunden af hver side, der er løst knyttet til mål i læreplanen for historie på STX. Kapitlerne er som udgangspunkt skrevet for at belyse det pågældende fokus, og i gennemgangen kan der derved trænes forskellige historiefaglige kompetencer. 

• er der i slutningen af bogen forslag til arbejdsformer til alle kapitler. Nogle af opgaverne er traditionelle, mens andre er mere eksperimenterende. Man kan ikke nå alle arbejdsopgaver; læreren må vælge, hvilke opgaver der passer bedst, eller blot bruge dem som inspiration. På bogens hjemmeside www.lru.dk/paasporetafromerriget findes opgaverne i printvenlig version. Her findes også supplerende materiale og løsninger til nogle af opgaverne. 

• er teksterne af hensyn til læseligheden beskåret og redigeret. 

• er der på side 122 to forslag til undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i bogen. 

Tak til mine lærde kolleger på Midtfyns Gymnasium, der har skubbet, kommenteret, hjulpet, snakket og lyttet. Tak til mine dygtige elever fra h, b og s, der entusiastisk læste, kommenterede og arbejdede. 
Tak til mine tre piger. Særligt Kristine, der var så venlig at sove i det meste af min barselsorlov, så jeg kunne få skrevet. 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    07/04/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15