Psykologi

Psykologi omhandler psykologi, læring, kommunikation og samarbejde.

Psykologidelen sætter fokus på udviklings- og personlighedspsykologi.Kommunikationsdelen skal fremme et godt arbejdsmiljø og være med til at skabe et godt servicearbejde.

Samarbejdsdelen sætter fokus på arbejdsprocessen, organisationsformen og arbejdsmiljøet i virksomheden.

Bogen indeholder følgende kapitler:
• Udviklingspsykologi
• Personlighedspsykologi
• Læring – få mest mulig ud af din uddannelse
• Kommunikation
• Sociale relationer
• Samarbejde
• Konflikter og konflikthåndtering

Fagets forord
Viden er dit fundament


Denne lærebog rummer ny, nødvendig og vigtig viden for dig, der er i gang med at uddanne dig til en dygtig og anerkendt madhåndværker.
Som ernæringsassistent og -hjælper markerer du dig med en særlig viden og kompetence på mange områder: Ernæring bredt set, mad til småtspisende, dejlig mad til børn i daginstitutioner og spændende kantinemad, der lever op til de officielle kostråd, moderne, lækker og ernæringsrigtig mad til patienter på sygehuse og ældre på plejehjem. Blot for at nævne nogle af dine spidskompetencer som uddannet.


Din uddannelse består af både praktiske og teoretiske dele, og indholdet i dine lærebøger skal derfor matche, hvad du lærer i skolefagene, men samtidig kunne omsættes i praksis, når du skal være med til at sikre og udvikle kvaliteten af den gode hverdagsmad i køkkenet.


I Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fastlægger vi mål og rammer for at give dig den bedste og mest tidssvarende uddannelse, og her er kvalitetslærebøger et vigtigt element, fordi de styrker dine kompetencer i faget.


Kost & Ernæringsforbundet udgiver sammen med PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag lærebøger til alle centrale fag i uddannelsen, og bøgerne bliver løbende revideret. Derfor kan vi kun opfordre dig til at bruge lærebogen, som den er skrevet og tænkt: Et uundværligt element i den mosaik af viden og kompetencer, du får undervejs i uddannelsen, og som tilsammen udgør det fundament, du skal stå på som kost- og
ernæringsfagligt uddannet madhåndværker.


Oktober 2017
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

 


Forfatterens forord
Som ernæringsassistent er kommunikation
og samarbejde


vigtigt og kendskab til psykologi en nødvendighed for at løse de opgaver, man bliver stillet overfor.
Det er godt at have viden om, hvordan barndommen og ungdommen har formet mennesker til det, de er i dag. Det er samtidig med til at give forståelse for, hvorfor mennesker er forskellige og derfor takler situationer i arbejdslivet på flere måder.

Jeg har prioriteret udviklingspsykologien og personlighedsudvikling højt, da de vedrører det enkelte individ og kan være med til at perspektivere psykologiske problemstillinger.


Jeg har inddraget kommunikation, da det er med til at fremme et godt arbejdsmiljø, klæde eleverne på til at vejlede kollegaer og udføre et godt servicearbejde. Samarbejde er aktuelt i forhold til arbejdsprocessen, organisationsformen, det sociale og arbejdsmiljøet i på arbejdspladsen.


Min baggrund for at skrive denne bog er, at jeg har læst psykologi, didaktik og pædagogik i forbindelse med min læreruddannelse. Derudover har jeg været jeg ansat på EUC Nord
og undervist ernæringsassistenter i faget psykologi. Bogens indhold er en sammensætning af tillært viden og undervisningserfaringer.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i målpindene, som indgår i bekendtgørelsen for faget psykologi E- og F-niveau, men dele af bogen er også tænkt som inspirationsmateriale til C-niveau.


Jeg har i de første kapitler beskrevet de basale psykologiske forhold, begreber og tankegange med udgangspunkt i de forskellige psykologiske teorier. Derefter har jeg beskrevet kommunikation og samarbejde på et mere enkelt plan med mange praktiske eksempler. I hvert afsnit er der underemner, hvortil der findes en eller flere opgaver, som der kan arbejdes med i klassen.


Målet med opgaverne er at koble/overføre teorien til praksis og derved se muligheden for anvendelse af psykologien i ernæringsassistentens hverdag.


Mange tak til de personer, der har hjulpet undervejs i skriveprocessen med inspiration, grundig gennemlæsning og kommentering af materialet. Det har været en stor hjælp.

Jeg håber, at bogen giver inspiration til mange gode og spændende psykologitimer.


Oktober 2017
Marie Rubeck Stenz

Redaktør

Katrine Mølgaard Andersen

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Udgivet

    11/08/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere