Rundt om virksomheden. Grundbog i erhvervsøkonomi C

Rundt om virksomheden. Grundbog i erhvervsøkonomi C er målrettet undervisningen i faget erhvervsøkonomi på STX, HF, HTX og VUC. Bogen indeholder 13 kapitler, der tilsammen dækker alle faglige emner indenfor fagets kernestofområder. 

Alle kapitler går i dybden i behandlingen af de enkelte emner og kan bruges uafhængigt af hinanden, hvilket gør det let for underviseren at sammensætte sine egne undervisningsforløb. Bogen er også velegnet til at indgå i elevernes projektarbejde indenfor et af de valgfrie kernestofområder. 

Bogen kommer bredt rundt om virksomhedens markedsføring og økonomi og præsenterer emner som fx startups, virksomhedens omverdensforhold, markedsføring, online salg, CSR – samfundsansvar, regnskabsanalyse samt valg af fremtidig strategi.

Et gennemgående fokus er at perspektivere emnerne gennem konkrete eksempler, som bringer læseren tæt på virkeligheden og samtidig skaber en forståelse for en virksomheds handlemuligheder. Derfor er bogen også velegnet til casebaseret undervisning.

Bogen indeholder mere end 100 praksisnære opgaver inddelt efter emne og placeret efter hvert af bogens kapitler. Opgaverne sætter teorien i spil og træner eleven i at perspektivere kernestoffet. 

Forfatter

Ivan Froggaard, Tina da Silva og Claus Nexøe

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker