Sternstunden in Österreich

Sternstunden in Österreich sætter fokus på Østrig som sprog- og kulturområde. Bogens fire emner er “Natur und Klimawandel“, "Liebe und Beziehungen", “Das Unheimliche“ og “Kunst und Provokation“.

Gennem mødet med landets forfattere, kunstnere og politikere får eleverne et solidt kendskab til østrigsk kunst, kultur, samfundsliv og geografi. Bogen indeholder både centrale tekster fra den østrigske kanon (Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Sigmund Freud, Friedensreich Hundertwasser m.fl.) og helt nye og aktuelle tekster af f.eks. Sigrid Horn, Gerhard Loibelsberger, Ulrike Schmitzer og sangeren Nelavie, der bl.a. tematiserer udfordringer i forhold til køn, klima og identitet.  

Bogen lægger især vægt på oparbejdning af ordforråd og træning af fri mundtlighed og kan bruges i tyskundervisningen fra slutningen af 1.g.  I alle emner indgår forskellige teksttyper: romanuddrag, digte, sangtekster, podcasts, interviews, videoklip samt mange forskellige opgavetyper. 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Tysk