Klimatologi

boost-modulet Klimatologi består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget naturgeografi C. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Jordens atmosfære
  • Solstråling
  • Nedbør
  • Vind

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    20/05/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere