Betydende cifre

boost-modulet Betydende cifre består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget naturvidenskabeligt grundforløb. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Fejlkilder
  • Måleusikkerhed
  • Betydende cifre

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    27/05/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere