Pas på i kemilokalet

boost-modulet Pas på i kemilokalet består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i kemi eller nv. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Faresymboler
  • Håndtering af kemikalier

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    27/05/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere