Programmering

boost-modulet Programmering består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget informatik C. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Basale begreber
  • Tekst- og blokprogrammering
  • Kontrolstrukturer
  • Variable, funktion og compiler

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    08/06/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere