Fra bruger til app

boost-modulet Fra bruger til app består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget informatik C. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Produktudvikling
  • Målgrupper
  • Maslows behovspyramide 
  • Prototyper
  • Brugervenlighed

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    08/06/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere