Matematikhåndbogen

Hvad er en funktion? Hvad er en vektor, og hvordan regner man med vektorer?
Hvad beskriver en differentialkvotient?
I Matematikhåndbogen kan eleverne selv finde svar på spørgsmålene og selv komme videre med opgaverne.

Denne udgave af Matematikhåndbogen behandler centrale kernestofområder på gymnasiets C- og B-niveau.
Begreber præsenteres i form af definitioner, illustrationer og en lang række eksempler, der er målrettet gymnasiets mindstekravsopgaver.

Det omfattende register gør det hurtigt og nemt at slå op i bogen.

Stoffet er emneopdelt, og bogen kan derfor anvendes til såvel enkeltopslag af matematiske ord, symboler og begreber som til repetition af større emner.

Matematikhåndbogen henvender sig til:
• Elever, der har brug for hjælp til selvhjælp.
• Forældre, der vil hjælpe gymnasieeleven med matematik.
• Studerende ved videregående uddannelser, hvor gymnasiets pensum på C- og B-niveau forudsættes bekendt.

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    30/08/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere