Krop og kost

Der er mange ting i hverdagen, som har med sundhed at gøre. Sundhed kan fx handle om at spise varieret, ikke have kroniske sygdomme eller være syg, om god hygiejne, at undgå stress, dagligt at være fysisk aktiv og at have det godt psykisk.

I iPraxis-forløbet Krop og kost er fokus på, hvad man har brug for at spise, for at kroppen kan være sund. Den viden, eleverne får, kan de bruge i deres hverdag, når de planlægger, hvad de vil spise, købe ind, og hvordan de vil tilberede maden.

Krop og kost består af disse seks emner:

 • Evolution (tilpasning til den kost, vi spiser)
 • Makro- og mikronæringsstoffer (carbohydrater, lipider og proteiner henholdsvis mineraler og vitaminer)
 • Fordøjelsessystemet (organer og deres funktioner)
 • Det humane mikrobiom (tarmbakterier og deres funktioner)
 • De syv officielle kostråd (anbefalinger til sund, varieret og bæredygtig kost)
 • Fødevareprocesser (metoder til tilberede og deres påvirkning af næringsindholdet).

Emnerne bliver gennemgået hver for sig. Til hvert af dem hører der korte teoretiske tekster, som bliver suppleret af kernestof fra grundbogen Liv, videoer, artikler m.v.

De tilhørende opgaver er dels quizzer m.v., hvor eleverne træner den viden, de har fået, dels gruppeopgaver, som skal munde ud i et oplæg, en præsentation eller lignende.

Forløbet bliver afsluttet med en gruppeopgave, hvor eleverne inddrager viden fra alle de emner, de har arbejdet med.

Kernestof

 • Makromolekyler: Opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiner
 • Udvalgte biokemiske processer som fx respiration og gæring
 • I evolutionsbiologien indgår eksempler på evolutionsmekanismer
 • Fysiologidelen præsenteres ved dele af kroppens organsystemer, herunder udvalgte organsystemers opbygning og funktion


Supplerende stof:

 • Mikrobiom og sundhed, sygdom og medicin
 • Bæredygtighed i forhold til kost

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  07/09/2022

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Biologi
+9