Din latin

iPraxisforløbet ’De magtfulde kejsere’ udgør første del af Din Latin og består af fem sektioner, der hver har både et sprogligt og et kulturhistorisk element. Sektionerne indeholder tekster og opgaver, som introducerer hver sin type verbum (kopulaverber, transitive verber og intransitive verber). Parallelt hermed handler hver sektion om henholdsvis Augustus, Julius Cæsar og Livia. Samtidig er der tekster og opgaver, som handler om sproghistorie med fokus på det politiske ordforråd, der stammer fra græsk og latin. 

En grundig lærervejledning giver inspiration til, hvordan der kan arbejdes med materialet. 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    19/08/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere