Din latin

iPraxisforløbet Din latin kommer omkring de latinfaglige mål i AP og kombinerer sproglige og kulturhistoriske emner inden for tre overordnede temaer:

Hvem var romerne? behandler aspekter af de antikke romeres dagligliv og identiteter samtidig med, at der arbejdes med de vigtigste ordklasser og deres kendetegn; De magtfulde kejsere handler primært om Julius Cæsar, Augustus og Livia, og der er samtidig fokus på sætningsanalyse, kasus og ledfunktion; Myter introducerer til de romerske guder og genfortæller tre myter på dansk og simpelt latin, hvor eleverne kan træne forholdet mellem morfologi, syntaks og oversættelse.

Gennem det parallelle arbejde mellem sprog og kultur kommer forløbet også omkring sproghistorie, ordforråd, orddannelse og oversættelse, der giver muligheder for at knytte latindelen til almendelen af AP.

Grundige lærertips til forløbets enkelte dele giver inspiration til, hvordan der kan arbejdes med materialet.

 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    26/06/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere